Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.9.2018

Förtroendet bland konsumenterna sjunker, men är fortfarande på en stark nivå

Konsumenternas förtroendeindikator var i september 20,2, då den i augusti var 21,5 och i juli 22,0. I september i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 23,7. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,6. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 3–18 september 1 104 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i förtroendeindikatorn försvagades åter konsumenternas förväntningar på utvecklingen av Finlands ekonomi i september jämfört med föregående månad. Förväntningarna på utvecklingen av den egna ekonomin var mer eller mindre oförändrade. Konsumenternas syn på landets arbetslöshetssituation och hushållets möjligheter att spara försvagades bara en aning. Alla delfaktorer var i september fortfarande på en god nivå.

Under den ettåriga referensperioden sjönk synen på landets ekonomiska situation klart. Jämfört med september i fjol har synen på landets arbetslöshetssituation likaså försvagats. Synen på den egna ekonomin har förbättrats en aning och förväntningarna på möjligheterna att spara har försvagats något.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I september uppskattade konsumenterna att hushållets ekonomi är god. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var ytterst gynnsam för att spara och gynnsam också för att lån och köpa kapitalvaror. Under den senaste tiden har konsumenterna varit klart mindre oroade över att själva råka ut för arbetslöshet.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I september var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 24,8) och svagast i övriga delar av Södra Finland (17,4). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska (33,2). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var arbetslösa (13,4) och pensionärer (12,2). Männen hade ett starkare förtroende för ekonomin (21,6) än kvinnorna (18,8).

Ägandet av apparater i hushållen i augusti

I augusti hade redan 87 procent av hushållen med personer i åldern 15–84 år dator och 92 procent internetförbindelse. Femtiosex procent av hushållen hade skaffat en surfplatta. Åttiofyra procent av hushållen ägde minst en smarttelefon och 23 procent kroppsnära datateknik såsom aktivitetsarmband, smartklockor eller smarta glasögon.

I augusti hade 36 procent av hushållen smart-tv. I 30 procent av hushållen fanns en spelkonsol och i några t.o.m. en fjärrstyrd kamerahelikopter. I augusti ägde 79 procent av hushållen en personbil.

Mera information om hur vanligt det är med apparater finns i figurbilagorna 12–15 samt i databastabellen 003. Efter år 2018 utreder man inte längre i samband med konsumentbarometern hur vanliga apparaterna är i hushållen. Statistikcentralen fortsätter att statistikföra uppgifter om apparater på andra sätt som specificeras senare.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Delfaktorerna är: egen ekonomi, Finlands ekonomi, allmän arbetslöshet och hushållets möjligheter att spara (alla gäller följande 12 månader). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumentbarometern 2018, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Parikka 029 551 3276, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (468,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/09/kbar_2018_09_2018-09-27_tie_001_sv.html