Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1)

  Medeltal 01/2018- Maxvärde 01/2018- Minvärde 01/2018- 08/2018 07/2019 08/2019 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 0,0 4,9 -4,6 2,3 -3,9 -4,5 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 6,2 8,5 3,9 8,2 4,4 5,4 -
- Bättre (%) . . . . 26,9 26,9  
- Sämre (%) . . . . 18,5 17,6  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 10,3 13,4 6,3 10,4 7,6 6,5 --
- Bättre (%) . . . . 28,1 25,5  
- Sämre (%) . . . . 15,8 14,5  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 11,4 24,9 -7,2 18,6 -4,5 -7,2 --
- Bättre (%) . . . . 17,8 15,9  
- Sämre (%) . . . . 24,8 28,2  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -0,3 16,5 -15,7 5,9 -14,8 -15,7 --
- Bättre (%) . . . . 12,5 11,6  
- Sämre (%) . . . . 37,2 39,0  
B5 Inflationen nu (procent) 2,6 3,0 2,2 2,7 2,7 2,7  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,7 3,0 2,4 2,7 2,8 2,7  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 3,8 13,8 -5,3 6,9 -3,7 -5,3 --
- Mindre (%) . . . . 24,1 22,1  
- Mera (%) . . . . 29,7 31,0  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,1 4,8 -3,1 0,1 -3,1 -2,7 --
- Minskat (%) . . . . 7,6 7,8  
- Ökat (%) .   . . 13,7 12,9  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 23,5 34,3 14,8 28,6 23,3 21,0 -
- Bra tid (%) . . . . 33,1 30,6  
- Dålig tid (%) . . . . 9,8 9,6  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 21,0 24,6 17,3 23,0 21,2 19,0 --
- Bra tid (%) . . . . 66,9 65,9  
- Dålig tid (%) . . . . 31,9 32,2  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 15,8 22,8 4,5 17,9 19,0 21,2 +
- Bra tid (%) . . . . 65,2 66,9  
- Dålig tid (%) . . . . 32,9 31,8  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 28,2 31,0 24,9 27,8 30,1 28,0 =
- Sparar (%) . . . . 61,0 61,2  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . . 8,5 11,1  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 48,8 53,1 44,3 50,3 45,9 49,5 +
- Kan spara (%) . . . . 75,9 78,2  
- Kan inte spara (%) . . . . 23,7 21,6  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) . . . . 18,7 19,1  
- Ja, säkert (%) . . . . 5,8 5,8  
- Eventuellt (%) . . . . 13,0 13,3  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,1 -12,8 -21,2 -15,2 -12,8 -14,4 +
- Mera (%) . . . . 16,6 16,2  
- Mindre (%) . . . . 32,1 34,7  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) . . . . 16,3 16,2  
- Mycket sannolikt (%) . . . . 7,5 5,8  
- Ganska sannolikt (%) . . . . 8,7 10,4  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) . . . . 12,8 14,8  
- Ja, säkert (%) . . . . 3,6 4,0  
- Eventuellt (%) . . . . 9,2 10,8  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) . . . . 21,3 21,5  
- Mycket sannolikt (%) . . . . 6,8 8,3  
- Ganska sannolikt (%) . . . . 14,5 13,2  
1) Perioden 01/2018-04/2019: uppgifter om svarsfördelningar kan inte presenteras, enbart (nivåkorrigerade) nettotalen offentliggörs.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2019, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2019, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/08/kbar_2019_08_2019-08-27_tau_001_sv.html