Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1)

  Medeltal 01/2018- Maxvärde 01/2018- Minvärde 01/2018- 11/2018 10/2019 11/2019 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -0,7 4,9 -6,6 -1,7 -6,6 -5,0 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 6,2 8,5 3,9 3,9 5,2 4,9 --
- Bättre (%) . . . . 26,6 26,4  
- Sämre (%) . . . . 18,0 18,3  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 10,0 13,4 6,3 11,0 7,4 9,0 -
- Bättre (%) . . . . 26,4 27,6  
- Sämre (%) . . . . 14,4 12,8  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 7,9 24,9 -16,0 10,1 -15,9 -16,0 --
- Bättre (%) . . . . 9,2 10,1  
- Sämre (%) . . . . 37,4 38,8  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -3,0 16,5 -22,5 -4,5 -22,5 -19,7 --
- Bättre (%) . . . . 9,9 10,3  
- Sämre (%) . . . . 48,1 43,8  
B5 Inflationen nu (procent) 2,6 3,0 2,2 3,0 2,6 2,5  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,6 3,0 2,4 2,8 2,7 2,4  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,7 13,8 -12,9 2,2 -11,8 -12,9 --
- Mindre (%) . . . . 19,5 15,9  
- Mera (%) . . . . 39,9 39,0  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,7 4,8 -6,4 0,7 -6,4 -5,1 --
- Minskat (%) . . . . 6,8 6,7  
- Ökat (%) . . . . 17,9 15,4  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 22,6 34,3 14,8 14,8 16,5 15,1 --
- Bra tid (%) . . . . 28,3 26,5  
- Dålig tid (%) . . . . 11,9 11,4  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 20,1 24,6 13,4 24,6 14,5 15,2 --
- Bra tid (%) . . . . 61,0 61,7  
- Dålig tid (%) . . . . 36,3 36,5  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,5 25,1 4,5 4,5 18,7 19,6 +
- Bra tid (%) . . . . 64,6 64,8  
- Dålig tid (%) . . . . 33,4 33,2  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 28,2 31,0 24,9 28,5 29,4 27,4 -
- Sparar (%) . . . . 61,9 59,7  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . . 10,1 11,4  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 49,0 53,1 44,3 48,3 47,7 50,5 +
- Kan spara (%) . . . . 76,2 78,6  
- Kan inte spara (%) . . . . 23,6 21,1  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) . . . . 20,2 20,4  
- Ja, säkert (%) . . . . 6,3 5,7  
- Eventuellt (%) . . . . 13,9 14,7  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -15,9 -12,6 -21,2 -17,0 -16,5 -13,9 +
- Mera (%) . . . . 12,6 16,0  
- Mindre (%) . . . . 34,0 33,4  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) . . . . 17,9 16,7  
- Mycket sannolikt (%) . . . . 6,5 5,6  
- Ganska sannolikt (%) . . . . 11,4 11,1  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) . . . . 15,6 15,5  
- Ja, säkert (%) . . . . 5,4 5,0  
- Eventuellt (%) . . . . 10,2 10,5  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) . . . . 19,7 21,3  
- Mycket sannolikt (%) . . . . 7,5 8,2  
- Ganska sannolikt (%) . . . . 12,2 13,1  
1) Perioden 01/2018-04/2019: uppgifter om svarsfördelningar kan inte presenteras, enbart (nivåkorrigerade) nettotalen offentliggörs.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2019, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2019, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/11/kbar_2019_11_2019-11-27_tau_001_sv.html