Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.11.2019

Kuluttajien luottamus nousi hieman kuukaudessa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa -5,0, kun se lokakuussa oli -6,6 ja syyskuussa -4,2. Viime vuoden marraskuussa luottamusindikaattori sai arvon -1,7. Indikaattorin keskiarvo tammikuusta 2018 lähtien on -0,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. marraskuuta 1 134 Suomessa asuvaa henkilöä. Tutkimuksen menetelmät uudistuivat toukokuussa.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset kuluttajan omasta ja Suomen taloudesta paranivat hieman marraskuussa lokakuuhun verrattuna. Arvio oman talouden nykytilanteesta pysyi suunnilleen ennallaan. Rahankäyttöaikeita kestotavaroihin kuluttajilla oli marraskuussa jonkin verran enemmän kuin kuukautta aiemmin. Rahankäyttöä lukuun ottamatta osatekijät olivat marraskuussa edelleen heikolla tasolla, varsinkin näkemys Suomen talouskehityksestä.

Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kuluttajien arvio omasta taloudestaan kyselyhetkellä parani hieman marraskuussa ja rahankäyttöaikeet samalla lisääntyivät. Sen sijaan odotukset omasta ja etenkin Suomen taloudesta heikkenivät vuodessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Marraskuussa kuluttajat ennakoivat yhä painokkaammin, että Suomen työttömyystilanne synkkenee jatkossa. Lisäksi työlliset kuluttajat kokivat, että omakohtainen työttömyyden uhka on lisääntynyt merkittävästi viime aikoina. Tosin, melkein joka toisella työssä käyvällä ei uhkaa ole ilmennyt lainkaan.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat marraskuussa keskimääräiseksi. Ajankohtaa pidettiin yleisesti otollisena lainanotolle mutta ei kestotavaroiden ostamiselle eikä säästämiselle.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Marraskuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori -0,3) ja heikointa Itä-Suomessa (-10,7). Väestöryhmistä alemmat (1,1) ja ylemmät (0,7) toimihenkilöt olivat marraskuussa optimistisimpia. Selvästi kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-17,6).

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset. Tarkempaa tietoa on saatavilla tietokantataulukoista .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2019, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (361,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. marraskuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/11/kbar_2019_11_2019-11-27_tie_001_fi.html