Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.11.2019

Konsumenternas förtroende ökade något på en månad

Konsumenternas förtroendeindikator var i november -5,0, då den i oktober var -6,6 och i september -4,2. I november i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -1,7. Indikatorns medelvärde från januari 2018 är -0,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 november av 1 134 personer bosatta i Finland. Undersökningsmetoderna reviderades i maj.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades förväntningarna något på konsumenternas egna och på Finlands ekonomi i november jämfört med oktober. Synen på den egna ekonomiska situationen just nu var ungefär oförändrad. I november hade konsumenterna något fler planer på att använda pengar på kapitalvaror än månaden innan. Med undantag av planerna på att använda pengar var delfaktorerna i november fortfarande på en svag nivå i november, i synnerhet synen på Finlands ekonomiska utveckling.

I november förbättrades konsumenternas syn på den egna ekonomin något vid tidpunkten för enkäten och planerna på att använda pengar ökade samtidig jämfört med motsvarande period i fjol. Däremot försvagades förväntningarna på den egna ekonomin och särskilt på Finlands ekonomi från året innan.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I november förutspådde konsumenterna med allt större tyngd att arbetslöshetssituationen i Finland blir dystrare i fortsättningen. Dessutom upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att råka ut för arbetslöshet ökat betydligt under den senaste tiden för deras egen del. Visserligen har det inte framgått någon sådan risk överhuvudtaget för varannan sysselsatt.

I november uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen är på en medelnivå. Konsumenterna ansåg att tidpunkten allmänt taget var gynnsam för att ta lån, men inte för att köpa kapitalvaror eller för att spara.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I november var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn -0,3) och svagast i Östra Finland (-10,7). Av befolkningsgrupperna var lägre tjänstemän (1,1) och högre tjänstemän (0,7) de mest optimistiska i november. De klart mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärerna (-17,6).

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och i takt med inkomster ökar tron på ekonomin vanligen på motsvarande sätt. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin är kvinnor. Närmare information om databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2019, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (316,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/11/kbar_2019_11_2019-11-27_tie_001_sv.html