Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 06/2019 05/2020 06/2020 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,8 6,8 -13,9 -4,6 -9,0 -3,9 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,1 8,6 -5,3 4,1 1,5 2,8 =
- Bättre (%) . . . 26,1 24,4 24,3  
- Sämre (%) . . . 19,3 20,6 19,1  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,0 13,5 1,2 6,3 7,1 8,7 +
- Bättre (%) . . . 26,3 26,9 27,1  
- Sämre (%) . . . 15,3 16,9 13,0  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -6,1 25,9 -66,5 0,5 -64,8 -62,9 --
- Bättre (%) . . . 22,4 3,2 2,8  
- Sämre (%) . . . 20,9 86,8 85,8  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -1,8 20,3 -32,8 -13,9 -28,1 -12,2 -
- Bättre (%) . . . 14,0 25,6 31,9  
- Sämre (%) . . . 38,5 56,7 42,6  
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,7 1,8 1,9  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,9 2,4 2,4  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,3 20,3 -59,5 -1,9 -40,6 -22,4 -
- Mindre (%) . . . 26,3 16,5 24,2  
- Mera (%) . . . 28,1 72,3 56,7  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,0 4,7 -26,6 -2,5 -24,5 -21,7 --
- Minskat (%) . . . 7,2 3,8 3,5  
- Ökat (%) . . . 12,3 40,5 36,8  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,7 43,5 -14,3 19,1 6,5 13,7 -
- Bra tid (%) . . . 29,0 29,6 33,0  
- Dålig tid (%) . . . 9,9 23,1 19,4  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,3 29,4 -28,5 17,3 -6,2 2,1 =
- Bra tid (%) . . . 63,9 43,2 49,6  
- Dålig tid (%) . . . 34,4 55,4 49,0  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,6 31,7 -60,4 17,6 -16,6 -8,1 --
- Bra tid (%) . . . 63,8 36,8 43,4  
- Dålig tid (%) . . . 34,4 61,7 54,5  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 21,6 31,0 6,4 26,2 27,5 29,2 ++
- Sparar (%) . . . 57,7 61,7 64,2  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 10,5 11,6 11,1  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,7 53,6 9,8 45,9 45,6 46,5 +
- Kan spara (%) . . . 75,8 75,7 76,5  
- Kan inte spara (%) . . . 24,2 24,1 23,4  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,4 21,1 10,5 18,6 17,1 16,7 +
- Ja, säkert (%) . . . 5,6 4,1 5,3  
- Eventuellt (%) . . . 13,0 13,1 11,3  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,3 -9,7 -26,7 -14,9 -16,6 -14,9 +
- Mera (%) . . . 13,2 14,1 13,6  
- Mindre (%) . . . 32,7 35,2 33,7  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,3 19,2 10,1 15,0 12,9 12,8 -
- Mycket sannolikt (%) . . . 5,4 3,9 4,7  
- Ganska sannolikt (%) . . . 9,7 9,1 8,1  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,6 16,5 9,1 13,1 14,9 14,6 ++
- Ja, säkert (%) . . . 3,9 3,8 4,3  
- Eventuellt (%) . . . 9,2 11,1 10,2  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,4 26,0 8,1 20,7 20,1 18,7 +
- Mycket sannolikt (%) . . . 7,9 6,4 7,0  
- Ganska sannolikt (%) . . . 12,9 13,6 11,7  
1) Perioden 10/1995-04/2019: uppgifter om svarsfördelningar kan inte presenteras – enbart (nivåkorrigerade) nettotalen, inflationsvärden och några procentandelar offentliggörs.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2020, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2020, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/06/kbar_2020_06_2020-06-29_tau_001_sv.html