Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.6.2020

Konsumenternas förtroende återhämtade sig ytterligare i juni

Konsumenternas förtroendeindikator var i juni -3,9 medan den i maj var -9,0 och i april -13,9. I juni i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -4,6. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–17 juni av 1 100 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förstärktes i juni jämfört med maj. Tydligast förbättrades förväntningarna på Finlands ekonomi om 12 månader. Också jämfört med motsvarande period i fjol var förväntningarna på Finlands ekonomi och även på den egna ekonomin nu ljusare. Däremot var synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget något sämre i juni än för ett år sedan, och planerna på att använda pengar på kapitalvaror var oförändrade jämfört med året innan.

I juni var konsumenternas bild av den ekonomiska utvecklingen i Finland fortfarande svag. Däremot motsvarade konsumenternas syn på den egna ekonomin i nuläget och inom den närmaste framtiden ungefär långtidsmedelvärdet. Dessutom var planerna på att använda pengar på kapitalvaror redan på en rätt så lovande nivå i juni.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Också konsumenternas förväntningar på utvecklingen av arbetslöshetssituationen i Finland förbättrades avsevärt i juni, men förväntningarna var fortfarande på en dyster nivå. Samma sak kunde noteras när det gäller sysselsatta konsumenters, dvs. löntagares och företagares risk för att själva råka ut för arbetslöshet. Konsumenternas syn på hur konsumentpriserna kommer att stiga var oförändrad i juni.

I juni uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen fortsättningsvis är utmärkt. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var någorlunda bra för att spara, men dålig för att köpa kapitalvaror och särskilt för att ta lån. Också dessa uppskattningar förbättrades klart från månaden innan. Liksom under tidigare månader funderade påfallande många i juni på att ta lån och köpa bostad under de följande 12 månaderna.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I juni var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn -2,4) och svagast i övriga delar av Södra Finland (-5,0). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän (0,8) och arbetare (0,7) de mest optimistiska. Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärer (-12,4), och arbetslösa (-7,4). När det gäller företagare fick förtroendeindikatorn värdet -1,0 i juni.

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin är kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2020, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (404,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/06/kbar_2020_06_2020-06-29_tie_001_sv.html