Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

I juli bedömde fortfarande så många som 83 procent av konsumenterna att Finlands ekonomi för närvarande är sämre än för ett år sedan och bara 4 procent ansåg att den är bättre. I juni var andelarna 86 och 3 procent. Av konsumenterna uppskattade 20 procent i juli att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Något fler, dvs. 25 procent, ansåg att den egna ekonomin var starkare än året innan.

I juli trodde 32 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 39 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 32 och 43 procent och för ett år sedan i juli 13 och 37 procent.

I juli litade 28 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras medan 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I juni var motsvarande andelar 27 och 13 procent och för ett år sedan 28 och 16 procent.

Arbetslöshet och inflation

I juli litade 24 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten minskar under det följande året och 53 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i juni 24 och 57 procent och för ett år sedan 24 och 30 procent.

I juli upplevde 36 procent de sysselsatta att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa. Av de sysselsatta antog 4 procent att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 35 procent antog att risken ökat. En månad tidigare var dessa tre andelar ungefär desamma, dvs. 36, 3 och 37 procent.

I juli bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,3 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,9 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 51 procent i juli att det är fördelaktigt att spara. Under motsvarande period i fjol var andelen 67 procent. Sextiotre procent av konsumenterna hade sparat i juli och 77 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I juli ansåg 51 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. En månad tidigare var denna andel 43 procent och året innan 65 procent. I juli planerade fortfarande klart fler än vanligt, dvs. 19 procent av konsumenterna, att ta lån inom ett år.

Penninganvändning

Av konsumenterna ansåg 35 procent i juli att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Sexton procent av konsumenterna avsåg i juli att öka och 29 procent att minska användningen av pengar på kapitalvarukonsumtion under det följande året. I juni var dessa tre andelar 33, 14 och 34 procent.

I juli planerade fler än vanligt, dvs. 18 procent av konsumenterna, att säkert eller eventuellt köpa bil under de följande 12 månaderna. Liksom under tidigare månader nådde också bostadsplanerna – utöver planerna att ta lån – en god nivå: Fler än någonsin, dvs. 17 procent av konsumenterna, övervägde i juli att köpa bostad inom ett år. Långtidsmedelvärdet är 13 procent. I juli planerade dessutom väldigt många, dvs. 23 procent av konsumenterna, att inom ett år spendera pengar på renovering av bostaden.


Källa: Konsumenternas förtroende 2020, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2020, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/08/kbar_2020_08_2020-08-27_kat_001_sv.html