Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

I september ansåg rentav 84 procent av konsumenterna att Finlands ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan och bara 2 procent ansåg att den är bättre. Av konsumenterna uppskattade 21 procent i september att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Något fler, dvs. 23 procent, ansåg att den egna ekonomin var starkare än året innan.

I september trodde 25 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 46 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 23 och 46 procent och för ett år sedan i september 10 och 47 procent.

I september litade 27 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 15 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I augusti var motsvarande andelar 29 och 14 procent och för ett år sedan 27 och 13 procent.

Arbetslöshet och inflation

I september litade bara 13 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten minskar i Finland under det följande året och rentav 71 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i augusti 17 och 60 procent och för ett år sedan 18 och 38 procent.

I september antog 4 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan rentav 38 procent åter bedömde att risken ökat. Å andra sidan upplevde 32 procent av de sysselsatta att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa. En månad tidigare var dessa tre andelar 4, 33 och 35 procent och i september i fjol 6, 16 och 47 procent.

I september uppskattade konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,2 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var så sent som i augusti 2,5 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,9 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 54 procent i september att det är fördelaktigt att spara. Ännu i augusti var andelen 50 procent. Sextiotre procent av konsumenterna hade sparat i september och 77 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I september ansåg 44 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. En månad tidigare var denna andel 48 procent och året innan 69 procent. I september planerade dock rekordmånga, dvs. 22 procent av konsumenterna, att ta lån inom ett år. Långtidsmedelvärdet är bara 15 procent.

Penninganvändning

Av konsumenterna ansåg 28 procent i september att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Av konsumenterna avsåg 14 procent att öka och 32 procent att minska användningen av pengar på kapitalvarukonsumtion under det följande året.

I september planerade något fler än vanligt, dvs. 16 procent av konsumenterna, att säkert eller eventuellt köpa bil under de följande 12 månaderna. Fler än någonsin tidigare, dvs. 18 procent av konsumenterna, övervägde i september att köpa bostad inom ett år. Långtidsmedelvärdet är 13 procent. I september planerade dessutom 21 procent av konsumenterna att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.


Källa: Konsumenternas förtroende 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2020, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/09/kbar_2020_09_2020-09-28_kat_001_sv.html