Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 09/2019 08/2020 09/2020 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,8 6,8 -13,9 -4,2 -5,1 -5,9 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,1 8,6 -5,3 8,1 0,7 2,3 =
- Bättre (%) . . . 28,3 23,5 23,3  
- Sämre (%) . . . 14,6 21,8 20,6  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,0 13,5 1,2 8,5 9,8 7,0 -
- Bättre (%) . . . 27,1 29,0 27,3  
- Sämre (%) . . . 13,4 13,7 15,2  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -6,6 25,9 -66,5 -14,9 -59,2 -57,7 --
- Bättre (%) . . . 11,4 2,2 2,2  
- Sämre (%) . . . 37,8 85,8 84,2  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -1,9 20,3 -32,8 -20,7 -16,8 -18,1 --
- Bättre (%) . . . 9,6 23,2 24,6  
- Sämre (%) . . . 46,7 45,6 46,1  
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,6 2,3 2,0  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,5 2,5 2,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,5 20,3 -59,5 -12,2 -26,8 -39,9 --
- Mindre (%) . . . 18,0 16,7 13,0  
- Mera (%) . . . 38,4 60,2 70,6  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,2 4,7 -26,6 -6,2 -18,5 -22,1 --
- Minskat (%) . . . 6,4 4,4 4,4  
- Ökat (%) . . . 15,8 32,9 37,7  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,6 43,5 -14,3 17,8 10,3 9,7 -
- Bra tid (%) . . . 27,8 28,3 27,6  
- Dålig tid (%) . . . 10,0 18,0 17,9  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,3 29,4 -28,5 13,4 3,4 6,7 =
- Bra tid (%) . . . 60,7 49,9 53,5  
- Dålig tid (%) . . . 37,9 48,7 45,6  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,5 31,7 -60,4 25,1 -1,6 -6,5 -
- Bra tid (%) . . . 69,5 47,8 43,7  
- Dålig tid (%) . . . 29,3 50,2 54,2  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 21,6 31,0 6,4 29,6 30,3 30,0 ++
- Sparar (%) . . . 63,0 64,7 63,4  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 9,9 10,3 10,4  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,8 53,6 9,8 51,2 47,7 47,6 +
- Kan spara (%) . . . 78,6 77,0 77,0  
- Kan inte spara (%) . . . 21,0 22,9 22,5  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,4 22,1 10,5 19,2 20,3 22,1 ++
- Ja, säkert (%) . . . 5,1 5,8 6,2  
- Eventuellt (%) . . . 14,1 14,5 15,9  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,3 -9,7 -26,7 -12,6 -13,9 -14,8 +
- Mera (%) . . . 15,5 13,9 13,6  
- Mindre (%) . . . 31,1 31,2 32,3  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,3 19,2 10,1 13,9 14,8 15,8 +
- Mycket sannolikt (%) . . . 4,8 4,2 5,0  
- Ganska sannolikt (%) . . . 9,2 10,6 10,7  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,6 17,9 9,1 16,5 16,3 17,9 ++
- Ja, säkert (%) . . . 4,7 4,2 6,1  
- Eventuellt (%) . . . 11,8 12,1 11,8  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,4 26,0 8,1 20,8 19,5 20,5 +
- Mycket sannolikt (%) . . . 7,6 6,6 7,1  
- Ganska sannolikt (%) . . . 13,2 13,0 13,4  
1) Perioden 10/1995-04/2019: uppgifter om svarsfördelningar kan inte presenteras – enbart (nivåkorrigerade) nettotalen, inflationsvärden och några procentandelar offentliggörs.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2020, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/09/kbar_2020_09_2020-09-28_tau_001_sv.html