Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

I oktober ansåg rentav 87 procent av konsumenterna att Finlands ekonomi för närvarande är sämre än för ett år sedan och bara 3 procent ansåg att den är bättre. Av konsumenterna uppskattade 18 procent i oktober att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Något fler, dvs. 24 procent, ansåg att den egna ekonomin var starkare än året innan.

I oktober trodde 21 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Redan mer än hälften av konsumenterna, dvs. 52 procent, bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 25 och 46 procent och för ett år sedan i oktober 10 och 48 procent.

I oktober litade 26 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 15 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I september var motsvarande andelar 27 och 15 procent och för ett år sedan 26 och 14 procent.

Arbetslöshet och inflation

I oktober litade bara 12 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten minskar i Finland under det följande året och rentav 76 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i september 13 och 71 procent och för ett år sedan 19 och 40 procent.

I oktober antog 4 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet eller permittering minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 34 procent åter bedömde att risken ökat. Å andra sidan upplevde 37 procent av de sysselsatta att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa eller permitterade. En månad tidigare var dessa tre andelar 4, 38 och 32 procent och i oktober i fjol 7, 18 och 48 procent.

I oktober uppskattade konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,4 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var i september 2,2 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,9 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 53 procent i oktober att det är fördelaktigt att spara. För ett år sedan var andelen 61 procent. Sextiofem procent av konsumenterna hade sparat i oktober och 77 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I oktober ansåg 44 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. Året innan var andelen 65 procent. I oktober planerade dock fler än vanligt, dvs. 19 procent av konsumenterna, att ta lån inom ett år. Den genomsnittliga andelen på lång sikt är 15 procent.

Penninganvändning

Av konsumenterna ansåg 29 procent i oktober att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Av konsumenterna avsåg 14 procent att öka och 31 procent att minska användningen av pengar på kapitalvarukonsumtion under det följande året.

I oktober planerade något fler än i genomsnitt, dvs. 16 procent av konsumenterna, att säkert eller eventuellt köpa bil under de följande 12 månaderna. I oktober funderade många också på att köpa bostad inom ett år: 15 procent av konsumenterna. Långtidsmedelvärdet för detta är 13 procent. I oktober planerade dessutom 21 procent av konsumenterna att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.


Källa: Konsumenternas förtroende 2020, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2020, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/10/kbar_2020_10_2020-10-27_kat_001_sv.html