Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vastausjakaumien tarkastelu

Oma ja Suomen talous

Helmikuussa 78 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten ja vain 4 prosenttia näki sen parempana. Peräti 25 prosenttia kuluttajista arvioi helmikuussa, että oma talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten. Kuluttajista 22 prosenttia näki oman talouden vuoden takaista vahvempana. Omaa taloutta koskevat osuudet olivat tammikuussa 20 ja 25 prosenttia ja vuosi sitten 19 ja 24 prosenttia.

Helmikuussa 36 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 34 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 35 ja 33 prosenttia ja viime vuoden helmikuussa 14 ja 37 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti helmikuussa peräti 33 prosenttia kuluttajista ja vain 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Tammikuussa vastaavat osuudet olivat 31 ja 12 prosenttia ja vuosi sitten 25 ja 13 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Helmikuussa 24 prosenttia kuluttajista odotti, että yleinen työttömyys Suomessa vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 56 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat tammikuussa 24 ja 55 prosenttia ja vuosi sitten 26 ja 33 prosenttia.

Helmikuussa 5 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden tai lomautuksen uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 25 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Toisaalta 39 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi. Kuukautta aiemmin nämä kolme osuutta olivat 5, 30 ja 37 prosenttia ja viime vuoden helmikuussa 6, 16 ja 45 prosenttia.

Kuluttajat arvioivat helmikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,4 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli vuosi sitten 2,7 prosenttia ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,9 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 56 prosenttia piti helmikuussa säästämistä kannattavana. Osuus oli vuosi sitten 66 prosenttia. Helmikuussa rahaa oli jäänyt säästöön 62 prosentilla kuluttajista ja 76 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Helmikuussa 53 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Vuotta aiemmin tämä osuus oli 68 prosenttia. Helmikuussa edelleen tavanomaista useampi eli 21 prosenttia kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Keskimääräinen osuus pitkällä ajalla on 15 prosenttia.

Rahankäyttö

Helmikuussa 34 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista 16 prosenttia aikoi lisätä ja 30 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Helmikuussa 15 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton seuraavan 12 kuukauden aikana. Asunnon ostoa vuoden sisällä harkitsi helmikuussa ennätyksellisen moni: 18 prosenttia kuluttajista. Asuntoaikeiden pitkän ajan keskiarvo on 13 prosenttia. Lisäksi tavanomaista useampi eli 19 prosenttia kuluttajista suunnitteli helmikuussa käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2021, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 25.2.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. helmikuu 2021, 1. Vastausjakaumien tarkastelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/02/kbar_2021_02_2021-02-25_kat_001_fi.html