Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

I februari ansåg 78 procent av konsumenterna att Finlands ekonomi för närvarande är sämre än för ett år sedan och bara 4 procent ansåg att den är bättre. Av konsumenterna uppskattade rentav 25 procent i februari att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Tjugotvå procent av konsumenterna, ansåg att den egna ekonomin var starkare än året innan. Motsvarande andelar var i januari 20 och 25 procent och för ett år sedan 19 och 24 procent.

I februari trodde 36 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 34 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 35 och 33 procent och för ett år sedan i februari 14 och 37 procent.

I februari litade rentav 33 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I januari var motsvarande andelar 31 och 12 procent och för ett år sedan 25 och 13 procent.

Arbetslöshet och inflation

I februari litade 24 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten i Finland minskar under det följande året och 56 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i januari 24 och 55 procent och för ett år sedan 26 och 33 procent.

I februari antog 5 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet eller permittering minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 25 procent bedömde att risken ökat. Å andra sidan upplevde 39 procent av de sysselsatta att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa eller permitterade. Dessa tre andelar var månaden innan 5, 30 och 37 procent och i februari i fjol 6, 16 och 45 procent.

I februari bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,4 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan 2,7 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,9 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 56 procent i februari att det är fördelaktigt att spara. För ett år sedan var andelen 66 procent. I februari hade 62 procent av konsumenterna sparat och 76 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I februari ansåg 53 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. Året innan var andelen 68 procent. I februari planerade fortfarande klart fler än vanligt, dvs. 21 procent av konsumenterna, att ta lån inom ett år. Den genomsnittliga andelen på lång sikt är 15 procent.

Penninganvändning

I februari ansåg 34 procent av konsumenterna att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Av konsumenterna avsåg 16 procent att öka och 30 procent att minska användningen av pengar på kapitalvarukonsumtion under det följande året.

I februari planerade 15 procent av konsumenterna att säkert eller eventuellt köpa bil under de följande 12 månaderna. Rekordmånga funderade i februari på att köpa bostad inom ett år: 18 procent av konsumenterna. Långtidsmedelvärdet är 13 procent. I februari planerade dessutom fler än vanligt, dvs. 19 procent av konsumenterna, att inom ett år spendera pengar på renovering av bostaden.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2021, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/02/kbar_2021_02_2021-02-25_kat_001_sv.html