Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 02/2020 01/2021 02/2021 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,8 6,8 -13,9 -4,5 -0,9 -0,8 +
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,0 8,6 -5,3 3,5 3,2 -1,7 --
- Bättre (%) . . . 24,2 24,7 22,1  
- Sämre (%) . . . 18,6 19,6 25,1  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,1 13,5 1,2 6,8 10,8 12,7 ++
- Bättre (%) . . . 24,8 30,7 32,8  
- Sämre (%) . . . 13,5 12,3 10,9  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -7,4 25,9 -66,5 -14,5 -50,5 -48,8 --
- Bättre (%) . . . 11,0 3,9 4,3  
- Sämre (%) . . . 35,3 79,7 78,5  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -2,1 20,3 -32,8 -14,3 -2,5 -2,1 =
- Bättre (%) . . . 13,6 35,1 35,5  
- Sämre (%) . . . 37,1 33,3 34,1  
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,8 2,2 2,3  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,7 2,3 2,4  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,8 20,3 -59,5 -5,0 -20,7 -20,7 -
- Mindre (%) . . . 25,7 24,5 24,4  
- Mera (%) . . . 32,5 54,8 56,2  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,4 4,7 -26,6 -5,7 -16,9 -11,9 -
- Minskat (%) . . . 6,4 5,4 5,2  
- Ökat (%) . . . 16,4 29,8 24,6  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,5 43,5 -14,3 19,5 16,9 20,4 =
- Bra tid (%) . . . 30,0 32,7 33,8  
- Dålig tid (%) . . . 10,5 15,8 13,4  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,4 29,4 -28,5 19,9 12,8 11,0 +
- Bra tid (%) . . . 65,5 59,3 55,9  
- Dålig tid (%) . . . 33,1 40,2 42,2  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,4 31,7 -60,4 23,4 4,6 6,5 =
- Bra tid (%) . . . 68,3 53,3 53,4  
- Dålig tid (%) . . . 29,9 45,3 44,4  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 21,8 31,0 6,4 28,4 30,1 28,6 ++
- Sparar (%) . . . 60,4 63,0 62,3  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 9,5 10,5 12,2  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,9 53,6 9,8 48,3 50,1 48,3 +
- Kan spara (%) . . . 76,5 77,8 75,9  
- Kan inte spara (%) . . . 23,3 22,0 23,6  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,5 22,1 10,5 19,9 18,5 20,9 ++
- Ja, säkert (%) . . . 5,3 5,1 5,2  
- Eventuellt (%) . . . 14,6 13,3 15,7  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,2 -9,7 -26,7 -14,0 -14,9 -11,8 ++
- Mera (%) . . . 14,8 14,4 16,0  
- Mindre (%) . . . 32,5 33,3 30,0  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,3 19,2 10,1 13,9 15,1 15,5 +
- Mycket sannolikt (%) . . . 4,9 4,4 4,6  
- Ganska sannolikt (%) . . . 9,0 10,7 10,9  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,7 18,1 9,1 14,4 16,6 18,1 ++
- Ja, säkert (%) . . . 4,6 4,5 5,3  
- Eventuellt (%) . . . 9,8 12,0 12,8  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,5 26,0 8,1 18,7 23,5 18,7 +
- Mycket sannolikt (%) . . . 6,3 8,5 6,8  
- Ganska sannolikt (%) . . . 12,5 15,1 11,9  
1) Långtidsmedelvärdet, maximi- och minimivärdet kan inte presenteras för svarsfördelningarna.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2021, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2021, Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/02/kbar_2021_02_2021-02-25_tau_001_sv.html