Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

I mars ansåg 77 procent av konsumenterna att Finlands ekonomi för närvarande är sämre än för ett år sedan och bara 4 procent ansåg att den är bättre. Av konsumenterna uppskattade 19 procent att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Något fler, dvs. 24 procent av konsumenterna, ansåg att den egna ekonomin i mars var starkare än året innan. Andelarna som gäller den egna ekonomin var i februari 25 och 22 procent och för ett år sedan 19 och 27 procent.

I mars trodde bara 27 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 42 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 36 och 34 procent och för ett år sedan i mars 11 och 52 procent.

I mars litade 32 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I februari var motsvarande andelar 33 och 11 procent och för ett år sedan 30 och 14 procent.

Arbetslöshet och inflation

I mars litade 20 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten minskar i Finland under det följande året och rentav 62 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i februari 24 och 56 procent och för ett år sedan 16 och 47 procent.

I mars antog 5 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet eller permittering minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 25 procent åter bedömde att risken ökat. Å andra sidan upplevde 38 procent av de sysselsatta att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa eller permitterade. En månad tidigare var dessa tre andelar 5, 25 och 39 procent och i mars i fjol 8, 21 och 43 procent.

I mars bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,5 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan 2,3 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,9 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 56 procent i mars att det är fördelaktigt att spara. För ett år sedan var andelen 61 procent. Sextiofyra procent av konsumenterna hade sparat i mars och 77 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I mars ansåg 50 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. Året innan var andelen 59 procent. I mars planerade fortfarande fler än vanligt, dvs. 21 procent av konsumenterna, att ta lån inom ett år. Den genomsnittliga andelen på lång sikt är 15 procent.

Penninganvändning

Av konsumenterna ansåg 31 procent i mars att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Femton procent av konsumenterna avsåg att öka och 33 procent att minska användningen av pengar på kapitalvarukonsumtion under det följande året.

I mars planerade något fler än vanligt, dvs. 16 procent av konsumenterna, att säkert eller eventuellt köpa bil under de följande 12 månaderna. I mars funderade beaktansvärt många på att köpa bostad inom ett år: 16 procent av konsumenterna. Långtidsmedelvärdet för detta är 13 procent. I mars planerade dessutom rentav 21 procent av konsumenterna att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2021, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/03/kbar_2021_03_2021-03-29_kat_001_sv.html