Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 03/2020 02/2021 03/2021 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,8 6,8 -13,9 -7,1 -0,8 -3,0 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,0 8,6 -5,3 5,2 -1,7 2,7 =
- Bättre (%) . . . 27,4 22,1 24,0  
- Sämre (%) . . . 18,9 25,1 18,5  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,1 13,5 1,2 9,1 12,7 12,6 ++
- Bättre (%) . . . 29,7 32,8 32,1  
- Sämre (%) . . . 14,2 10,9 11,1  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -7,5 25,9 -66,5 -20,8 -48,8 -49,6 --
- Bättre (%) . . . 8,4 4,3 4,1  
- Sämre (%) . . . 42,2 78,5 77,3  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -2,1 20,3 -32,8 -25,8 -2,1 -12,3 -
- Bättre (%) . . . 10,8 35,5 27,5  
- Sämre (%) . . . 52,4 34,1 42,0  
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,4 2,3 2,3  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,3 2,4 2,5  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,9 20,3 -59,5 -19,7 -20,7 -28,5 -
- Mindre (%) . . . 15,7 24,4 20,3  
- Mera (%) . . . 46,8 56,2 61,9  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,5 4,7 -26,6 -8,1 -11,9 -12,9 -
- Minskat (%) . . . 7,8 5,2 4,9  
- Ökat (%) . . . 21,1 24,6 25,3  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,5 43,5 -14,3 12,2 20,4 13,3 -
- Bra tid (%) . . . 27,1 33,8 30,7  
- Dålig tid (%) . . . 14,9 13,4 17,3  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,4 29,4 -28,5 13,7 11,0 9,1 +
- Bra tid (%) . . . 60,8 55,9 55,7  
- Dålig tid (%) . . . 37,2 42,2 42,6  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,4 31,7 -60,4 11,9 6,5 1,0 -
- Bra tid (%) . . . 59,5 53,4 49,6  
- Dålig tid (%) . . . 38,7 44,4 48,0  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 21,8 31,2 6,4 29,7 28,6 31,2 ++
- Sparar (%) . . . 62,5 62,3 63,8  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 10,4 12,2 10,2  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,0 53,6 9,8 49,4 48,3 50,2 +
- Kan spara (%) . . . 78,2 75,9 77,4  
- Kan inte spara (%) . . . 21,2 23,6 21,9  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,5 22,1 10,5 21,1 20,9 21,2 ++
- Ja, säkert (%) . . . 5,7 5,2 5,8  
- Eventuellt (%) . . . 15,5 15,7 15,4  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,2 -9,7 -26,7 -17,0 -11,8 -14,9 +
- Mera (%) . . . 13,6 16,0 15,0  
- Mindre (%) . . . 35,6 30,0 33,2  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,3 19,2 10,1 14,5 15,5 15,6 +
- Mycket sannolikt (%) . . . 4,9 4,6 5,1  
- Ganska sannolikt (%) . . . 9,6 10,9 10,5  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,7 18,1 9,1 14,3 18,1 16,5 ++
- Ja, säkert (%) . . . 4,2 5,3 5,4  
- Eventuellt (%) . . . 10,1 12,8 11,1  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,5 26,0 8,1 22,1 18,7 21,5 ++
- Mycket sannolikt (%) . . . 7,4 6,8 7,1  
- Ganska sannolikt (%) . . . 14,7 11,9 14,4  
1) Långtidsmedelvärdet, maximi- och minimivärdet kan inte presenteras för svarsfördelningarna.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2021, Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/03/kbar_2021_03_2021-03-29_tau_001_sv.html