Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

I april ansåg 71 procent av konsumenterna att Finlands ekonomi för närvarande är sämre än för ett år sedan och bara 7 procent ansåg att den är bättre. Av konsumenterna uppskattade 15 procent att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Klart fler, dvs. 29 procent av konsumenterna, ansåg att den egna ekonomin i april var starkare än året innan. Andelarna som gäller den egna ekonomin var i mars 19 och 24 procent och för ett år sedan 21 och 20 procent.

I april trodde redan 38 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 32 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 27 och 42 procent och för ett år sedan i april 27 och 61 procent.

I april litade 29 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 10 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I mars var motsvarande andelar 32 och 11 procent och för ett år sedan 24 och 21 procent.

Arbetslöshet och inflation

I april litade redan 31 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten minskar i Finland under det följande året och 46 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i mars 20 och 62 procent och för ett år sedan 10 och 82 procent.

I april antog 9 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet eller permittering minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 22 procent åter bedömde att risken ökat. Å andra sidan upplevde 44 procent av de sysselsatta att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa eller permitterade. En månad tidigare var dessa tre andelar 5, 25 och 38 procent och i april i fjol 2, 41 och 33 procent.

I april bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,5 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan 2,4 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,9 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 62 procent i april att det är fördelaktigt att spara. För ett år sedan var andelen bara 40 procent. Sextiofem procent av konsumenterna hade sparat i april och 79 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I april ansåg 57 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var gynnsam. Året innan var andelen bara 28 procent. Fler än någonsin tidigare, dvs. 24 procent av konsumenterna, planerade i april att ta lån inom ett år. Den genomsnittliga andelen på lång sikt är 15 procent.

Penninganvändning

Av konsumenterna ansåg 33 procent i april att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var andelen bara 20 procent. Av konsumenterna avsåg 19 procent att öka och 28 procent att minska användningen av pengar på kapitalvarukonsumtion under det följande året.

I april planerade fler än vanligt, dvs. 16 procent av konsumenterna, att säkert eller eventuellt köpa bil under de följande 12 månaderna. I april funderade beaktansvärt många på att köpa bostad inom ett år: 17 procent av konsumenterna. Långtidsmedelvärdet för detta är 13 procent. I april planerade dessutom rentav 23 procent av konsumenterna att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2021, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/04/kbar_2021_04_2021-04-27_kat_001_sv.html