Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.5.2021

Kuluttajien luottamus pysyi vahvalla tasolla toukokuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 2,7, kun se huhtikuussa oli 3,8 ja maaliskuussa -3,0. Viime vuoden toukokuussa luottamusindikaattori sai arvon -9,0. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. toukokuuta 990 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain odotus Suomen taloudesta vuoden kuluttua parani toukokuussa huhtikuuhun verrattuna. Odotus kuluttajan omasta taloudesta pysyi suunnilleen ennallaan. Muut osatekijät heikkenivät kuukaudessa. Viime vuoden toukokuuhun nähden kaikki neljä osatekijää olivat nyt selvästi paremmalla tasolla.

Luottamusindikaattorin osatekijöistä kuluttajien odotus omasta taloudestaan ja rahankäyttöaikeet kestotavaroihin seuraavan vuoden aikana olivat toukokuussa hyvin vahvat. Arvio myös Suomen talouden tulevasta kehityksestä oli melko valoisa. Toukokuussa näkemys kuluttajan oman talouden nykytilasta oli pitkän ajan keskimääräisellä tasolla.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotus myös yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa muuttui yhä valoisammaksi toukokuussa. Hieman sama päti työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien näkemykseen omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhasta kyselyhetkellä. Toukokuussa kuluttajien arvio kuluttajahintojen nousuvauhdista tulevina kuukausina nousi selvästi, lähelle pitkän ajan keskiarvoaan.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat toukokuussa edelleen erinomaiseksi. Ajankohtaa pidettiin erittäin suotuisana säästämiselle, hyvänä myös lainanotolle ja kohtuullisena kestotavaroiden ostamiselle. Mahdollisuuksia säästämiseen ennakoitiin olevan hyvin paljon tulevina kuukausina.

Edelleen huomattavan moni oli toukokuussa aikeissa ottaa lainaa vuoden sisällä. Samoin asunnon ostosuunnitelmia oli kuluttajilla viime kuukausien tapaan huomattavan paljon. Hyvin moni harkitsi myös kotinsa peruskorjaamista ja useat auton ostoa seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Toukokuussa luottamus talouteen oli ylivoimaisesti vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori 10,0) ja heikointa Länsi- ja Itä-Suomessa (-0,7 ja -0,6). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat selvästi optimistisimpia (11,5). Pessimistisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-3,3) ja työttömät (-3,1). Yrittäjien kohdalla luottamusindikaattori sai toukokuussa arvon 0,0.

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset. Tarkempaa tietoa on saatavilla tietokantataulukoista .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2021, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (460,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.5.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. toukokuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2021/05/kbar_2021_05_2021-05-27_tie_001_fi.html