Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.5.2021

Konsumenternas förtroende var fortsättningsvis starkt i maj

Konsumenternas förtroendeindikator var i maj 2,7 medan den i april var 3,8 och i mars -3,0. I maj i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -9,0. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 maj av 990 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i maj bara förväntningarna på Finlands ekonomi om ett år jämfört med april. Förväntningarna på konsumentens egen ekonomi var ungefär oförändrad. De övriga delfaktorerna försvagades på en månad. Jämfört med maj i fjol var alla fyra delfaktorer nu klart bättre.

Av delfaktorerna i förtroendeindikatorn var konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och planerna på att använda pengar på kapitalvaror under det följande året mycket starka i maj. Också synen på den kommande utvecklingen av Finlands ekonomi var ganska ljus. I maj var synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget på samma nivå som långtidsmedelvärdet.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Också konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den allmänna arbetslöshetssituationen i Finland blev allt ljusare i maj. Detsamma gällde i viss mån de sysselsattas, dvs. löntagarnas och företagarnas syn på risken för att själva råka ut för arbetslöshet eller permittering vid tidpunkten för enkäten. Konsumenternas uppskattning av tillväxttakten för konsumentpriserna under de kommande månaderna ökade klart i maj, till nära långtidsmedelvärdet.

I maj uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen fortsättningsvis är utmärkt. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var ytterst gynnsam för att spara, bra också för att ta lån och relativt bra för att köpa kapitalvaror. Man förutspådde att det uppstår väldigt många möjligheter att spara under de kommande månaderna.

I maj hade fortfarande ett betydande antal konsumenter planer på att ta lån inom ett år. Liksom under de senaste månaderna hade konsumenterna också påfallande många planer på att köpa bostad. Väldigt många funderade också på att renovera hemmet och flera tänkte på att köpa bil under det följande året.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I maj var konsumenternas förtroende för ekonomin överlägset starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 10,0) och svagast i Västra och Östra Finland (-0,7 och -0,6). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de klart mest optimistiska (11,5). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärer (-3,3) och arbetslösa (-3,1). Bland företagare fick förtroendeindikatorn i maj värdet 0,0.

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin än kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (410,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/05/kbar_2021_05_2021-05-27_tie_001_sv.html