Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vastausjakaumien tarkastelu

Oma ja Suomen talous

Kesäkuussa 56 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten ja 18 prosenttia näki sen parempana. Kuluttajista 15 prosenttia arvioi, että oma talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten. Selvästi useampi eli 28 prosenttia kuluttajista näki oman talouden kesäkuussa vuoden takaista vahvempana. Omaa taloutta koskevat osuudet olivat toukokuussa 19 ja 27 prosenttia ja vuosi sitten 19 ja 24 prosenttia.

Kesäkuussa jo 44 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 26 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 40 ja 28 prosenttia ja viime vuoden kesäkuussa 32 ja 43 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti kesäkuussa 27 prosenttia kuluttajista ja 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Toukokuussa vastaavat osuudet olivat 30 ja 10 prosenttia ja vuosi sitten 27 ja 13 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Kesäkuussa jo 41 prosenttia kuluttajista odotti, että yleinen työttömyys Suomessa vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 30 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat toukokuussa 39 ja 36 prosenttia ja vuosi sitten 24 ja 57 prosenttia.

Kesäkuussa 9 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden tai lomautuksen uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 16 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Toisaalta peräti 47 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi. Kuukautta aiemmin nämä kolme osuutta olivat 7, 19 ja 43 prosenttia ja viime vuoden kesäkuussa 3, 37 ja 36 prosenttia.

Kuluttajat arvioivat kesäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,8 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli vuosi sitten 2,4 prosenttia ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,9 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 64 prosenttia piti kesäkuussa säästämistä kannattavana. Osuus oli vuosi sitten vain 50 prosenttia. Kesäkuussa rahaa oli jäänyt säästöön 65 prosentilla kuluttajista ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Kesäkuussa 58 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Vuotta aiemmin tämä osuus oli vain 43 prosenttia. Kesäkuussa 19 prosenttia kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Keskimääräinen osuus pitkällä ajalla on 16 prosenttia.

Rahankäyttö

Kesäkuussa 35 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista 18 prosenttia aikoi lisätä ja 27 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Kesäkuussa tavallista useampi eli 18 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton seuraavan 12 kuukauden aikana. Myös asunnon ostoa vuoden sisällä harkitsi kesäkuussa huomattavan moni: 15 prosenttia kuluttajista. Auton ostoaikeiden pitkän ajan keskiarvo on 14 prosenttia ja asuntoaikeiden 13 prosenttia. Lisäksi jopa 22 prosenttia kuluttajista suunnitteli kesäkuussa käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2021, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 28.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. kesäkuu 2021, 1. Vastausjakaumien tarkastelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2021/06/kbar_2021_06_2021-06-28_kat_001_fi.html