Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 08/2020 07/2021 08/2021 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,7 6,8 -13,9 -5,1 4,4 4,0 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,1 9,3 -5,3 0,7 9,1 9,3 ++
- Bättre (%) . . . 23,5 29,4 30,7  
- Sämre (%) . . . 21,8 14,5 15,1  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,1 13,5 1,2 9,8 9,8 11,6 ++
- Bättre (%) . . . 29,0 27,7 29,8  
- Sämre (%) . . . 13,7 11,5 10,8  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -7,8 25,9 -66,5 -59,2 -16,6 -14,0 -
- Bättre (%) . . . 2,2 23,1 23,7  
- Sämre (%) . . . 85,8 46,2 44,7  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -2,0 20,3 -32,8 -16,8 7,8 4,0 +
- Bättre (%) . . . 23,2 41,4 38,0  
- Sämre (%) . . . 45,6 23,6 27,2  
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,3 3,1 3,2  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,5 2,9 3,0  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,7 20,3 -59,5 -26,8 3,4 0,9 +
- Mindre (%) . . . 16,7 37,9 34,6  
- Mera (%) . . . 60,2 28,3 30,4  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,4 4,7 -26,6 -18,5 -2,9 -4,0 +
- Minskat (%) . . . 4,4 10,7 11,3  
- Ökat (%) . . . 32,9 15,9 18,4  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,5 43,5 -14,3 10,3 21,8 17,0 =
- Bra tid (%) . . . 28,3 34,2 31,5  
- Dålig tid (%) . . . 18,0 12,4 14,5  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,6 29,4 -28,5 3,4 20,4 22,2 ++
- Bra tid (%) . . . 49,9 65,1 67,0  
- Dålig tid (%) . . . 48,7 34,0 32,1  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,5 31,7 -60,4 -1,6 12,0 12,5 +
- Bra tid (%) . . . 47,8 60,1 59,5  
- Dålig tid (%) . . . 50,2 38,4 38,6  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 22,0 33,1 6,4 30,3 33,1 33,0 ++
- Sparar (%) . . . 64,7 66,5 65,2  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 10,3 8,9 8,9  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,2 53,6 9,8 47,7 50,6 51,1 ++
- Kan spara (%) . . . 77,0 77,9 78,3  
- Kan inte spara (%) . . . 22,9 22,1 21,2  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,6 24,2 10,5 20,3 17,8 18,9 ++
- Ja, säkert (%) . . . 5,8 3,8 5,8  
- Eventuellt (%) . . . 14,5 14,0 13,1  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,1 -6,9 -26,7 -13,9 -9,2 -8,8 ++
- Mera (%) . . . 13,9 17,2 17,6  
- Mindre (%) . . . 31,2 27,4 28,1  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,4 19,2 10,1 14,8 16,3 16,0 +
- Mycket sannolikt (%) . . . 4,2 5,1 7,0  
- Ganska sannolikt (%) . . . 10,6 11,2 9,0  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,8 18,1 9,1 16,3 16,3 16,6 ++
- Ja, säkert (%) . . . 4,2 4,3 5,4  
- Eventuellt (%) . . . 12,1 12,0 11,2  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,6 26,0 8,1 19,5 23,6 21,9 ++
- Mycket sannolikt (%) . . . 6,6 6,9 8,4  
- Ganska sannolikt (%) . . . 13,0 16,6 13,5  
1) Långtidsmedelvärdet, maximi- och minimivärdet kan inte presenteras för svarsfördelningarna.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2021, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2021, Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/08/kbar_2021_08_2021-08-27_tau_001_sv.html