Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vastausjakaumien tarkastelu

Oma ja Suomen talous

Lokakuussa 39 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten ja 30 prosenttia näki sen parempana. Kuluttajista 17 prosenttia arvioi, että oma talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten. Selvästi useampi eli 27 prosenttia kuluttajista näki oman talouden lokakuussa vuoden takaista vahvempana. Omaa taloutta koskevat osuudet olivat syyskuussa 15 ja 29 prosenttia ja vuosi sitten 18 ja 24 prosenttia.

Lokakuussa 37 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 24 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 42 ja 21 prosenttia ja viime vuoden lokakuussa synkät 21 ja 52 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti lokakuussa 29 prosenttia kuluttajista ja 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Syyskuussa vastaavat osuudet olivat 29 ja 11 prosenttia ja vuosi sitten 26 ja 15 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Lokakuussa 39 prosenttia kuluttajista odotti, että yleinen työttömyys Suomessa vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 22 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat syyskuussa 44 ja 21 prosenttia ja vuosi sitten erittäin ankeat 12 ja 76 prosenttia.

Lokakuussa 9 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden tai lomautuksen uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 14 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Toisaalta peräti 48 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi. Kuukautta aiemmin nämä kolme osuutta olivat 11, 11 ja 49 prosenttia ja viime vuoden lokakuussa hyvin apeat 4, 34 ja 37 prosenttia.

Kuluttajat arvioivat lokakuussa, että kuluttajahinnat nousevat jopa 3,2 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli vuosi sitten 2,4 prosenttia ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,9 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 68 prosenttia piti lokakuussa säästämistä kannattavana. Osuus oli vuosi sitten vain 53 prosenttia. Lokakuussa rahaa oli jäänyt säästöön 64 prosentilla kuluttajista ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lokakuussa 58 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Vuotta aiemmin tämä osuus oli ainoastaan 44 prosenttia. Lokakuussa 19 prosenttia kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Keskimääräinen osuus pitkällä ajalla on 16 prosenttia.

Rahankäyttö

Lokakuussa 30 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista 14 prosenttia aikoi lisätä ja 31 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana. Jälkimmäiset osuudet olivat syyskuussa 16 ja 25 prosenttia ja viime vuoden lokakuussa 14 ja 31 prosenttia.

Lokakuussa 17 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton seuraavan 12 kuukauden aikana. Asunnon ostoa vuoden sisällä harkitsi 15 prosenttia kuluttajista. Lisäksi 21 prosenttia kuluttajista suunnitteli lokakuussa käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen. Auton ostoaikeiden pitkän ajan keskiarvo on 14 prosenttia, asunnon 13 prosenttia ja peruskorjausaikeiden 18 prosenttia.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2021, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, kuluttajien.luottamus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 27.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. lokakuu 2021, 1. Vastausjakaumien tarkastelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2021/10/kbar_2021_10_2021-10-27_kat_001_fi.html