Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2022, mars

Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 10/2020 09/2021 10/2021 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,7 6,8 -13,9 -6,9 6,0 2,7 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,1 9,5 -5,3 3,9 9,5 6,9 ++
- Bättre (%) . . . 23,8 28,8 27,1  
- Sämre (%) . . . 18,1 14,6 17,0  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,2 13,5 1,2 6,7 11,3 11,8 ++
- Bättre (%) . . . 25,6 29,3 29,4  
- Sämre (%) . . . 15,2 10,9 10,5  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -7,8 25,9 -66,5 -61,0 -4,4 -7,8 =
- Bättre (%) . . . 2,9 32,3 29,8  
- Sämre (%) . . . 87,5 36,5 38,9  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -2,0 20,3 -32,8 -24,9 10,6 5,0 +
- Bättre (%) . . . 20,5 42,0 36,6  
- Sämre (%) . . . 52,2 20,6 24,5  
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,0 3,0 3,3  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,4 2,9 3,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,6 20,3 -59,5 -45,5 10,1 7,2 +
- Mindre (%) . . . 12,2 44,5 39,3  
- Mera (%) . . . 76,3 21,4 21,9  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,4 4,7 -26,6 -20,8 0,8 -1,8 +
- Minskat (%) . . . 4,0 11,2 9,3  
- Ökat (%) . . . 33,8 10,6 13,7  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,5 43,5 -14,3 11,2 19,3 17,0 =
- Bra tid (%) . . . 29,2 32,6 29,7  
- Dålig tid (%) . . . 18,0 13,4 12,8  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,7 29,4 -28,5 5,7 26,4 23,6 ++
- Bra tid (%) . . . 53,1 70,7 68,3  
- Dålig tid (%) . . . 45,8 28,3 30,0  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,5 31,7 -60,4 -5,9 17,8 11,3 +
- Bra tid (%) . . . 44,1 64,3 58,4  
- Dålig tid (%) . . . 53,6 34,0 39,5  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 22,0 33,1 6,4 30,9 32,7 31,3 ++
- Sparar (%) . . . 64,9 65,1 63,6  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 9,0 9,8 10,3  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,2 53,6 9,8 49,3 48,7 48,0 +
- Kan spara (%) . . . 77,3 76,6 77,6  
- Kan inte spara (%) . . . 22,6 22,9 21,8  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,6 24,2 10,5 19,3 21,5 18,8 ++
- Ja, säkert (%) . . . 5,1 6,0 5,7  
- Eventuellt (%) . . . 14,2 15,5 13,2  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,1 -6,9 -26,7 -13,4 -7,5 -13,0 +
- Mera (%) . . . 14,1 16,2 14,1  
- Mindre (%) . . . 30,8 24,7 31,5  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,4 19,2 10,1 16,0 17,1 17,3 ++
- Mycket sannolikt (%) . . . 4,8 6,3 6,7  
- Ganska sannolikt (%) . . . 11,2 10,8 10,6  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,8 18,5 9,1 15,2 18,5 15,2 ++
- Ja, säkert (%) . . . 4,7 5,6 5,1  
- Eventuellt (%) . . . 10,5 12,9 10,1  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,6 26,0 8,1 21,4 22,2 21,1 +
- Mycket sannolikt (%) . . . 6,6 8,7 8,0  
- Ganska sannolikt (%) . . . 14,8 13,5 13,1  
1) Långtidsmedelvärdet, maximi- och minimivärdet kan inte presenteras för svarsfördelningarna.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2021, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2021, Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/10/kbar_2021_10_2021-10-27_tau_001_sv.html