Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vastausjakaumien tarkastelu

Oma ja Suomen talous

Joulukuussa 45 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten ja 23 prosenttia näki sen parempana. Kuluttajista 19 prosenttia arvioi, että oma talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten. Hieman useampi eli 24 prosenttia kuluttajista näki oman talouden joulukuussa vuoden takaista vahvempana. Omaa taloutta koskevat osuudet olivat marraskuussa 15 ja 28 prosenttia ja vuosi sitten 20 ja 24 prosenttia.

Joulukuussa enää 25 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 34 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 29 ja 29 prosenttia ja viime vuoden joulukuussa 28 ja 44 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen jatkossa luotti joulukuussa 27 prosenttia kuluttajista ja aiempaa useampi eli 15 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Marraskuussa vastaavat osuudet olivat 29 ja 11 prosenttia ja vuosi sitten 27 ja 13 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Joulukuussa aiempaa harvempi eli 31 prosenttia kuluttajista odotti, että yleinen työttömyys Suomessa vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 28 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat marraskuussa 40 ja 23 prosenttia ja vuosi sitten ankeat 19 ja 64 prosenttia.

Joulukuussa 9 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden tai lomautuksen uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 14 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Toisaalta peräti 47 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi. Kuukautta aiemmin nämä kolme osuutta olivat 10, 13 ja 48 prosenttia ja viime vuoden joulukuussa hyvin apeat 5, 33 ja 36 prosenttia.

Kuluttajat arvioivat joulukuussa, että kuluttajahinnat ovat nousseet 3,9 prosenttia vuoden takaisista ja nousevat 3,6 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Nämä inflaatioarviot olivat vuosi sitten 2,1 ja 2,3 prosenttia, ja niiden pitkän ajan keskiarvot ovat 3,1 ja 2,9 prosenttia. Joulukuussa 43 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että hinnat ovat nousseet vuodessa paljon tai melko paljon, ja peräti 73 prosenttia odotti hintojen kohoavan vähintään samaa vauhtia myös tulevina kuukausina. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden joulukuussa 12 ja 55 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 61 prosenttia piti joulukuussa säästämistä kannattavana. Osuus oli vielä marraskuussa 67 prosenttia ja vuosi sitten 55 prosenttia. Joulukuussa rahaa oli jäänyt säästöön 63 prosentilla kuluttajista ja 76 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Joulukuussa 55 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Vuotta aiemmin tämä osuus oli vain 45 prosenttia. Joulukuussa 19 prosenttia kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Keskimääräinen osuus pitkällä ajalla on 16 prosenttia.

Rahankäyttö

Joulukuussa enää 25 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Osuus oli sekä kuukautta että vuotta aiemmin 30 prosenttia. Kuluttajista 12 prosenttia aikoi lisätä ja 33 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana. Jälkimmäiset osuudet olivat marraskuussa 14 ja 29 prosenttia ja viime vuoden joulukuussa 13 ja 34 prosenttia.

Joulukuussa 15 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton seuraavan 12 kuukauden aikana. Asunnon ostoa tai talon rakentamista vuoden sisällä harkitsi aiempaa hieman harvempi eli 14 prosenttia kuluttajista. Peräti 22 prosenttia kuluttajista suunnitteli joulukuussa käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen. Auton ostoaikeiden pitkän ajan keskiarvo on 14 prosenttia, asunnon 13 prosenttia ja peruskorjausaikeiden 18 prosenttia.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2021, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, kuluttajien.luottamus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 27.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. joulukuu 2021, 1. Vastausjakaumien tarkastelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2021/12/kbar_2021_12_2021-12-27_kat_001_fi.html