Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.12.2021

Kuluttajien luottamus painui reilusti pakkaselle joulun alla

Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa -3,5, kun se marraskuussa oli 1,2 ja lokakuussa 2,7. Viime vuoden joulukuussa luottamusindikaattori sai arvon -4,6. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–16. joulukuuta 913 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät selvästi joulukuussa marraskuuhun verrattuna. Viime vuoden joulukuuhun nähden odotus Suomen taloudesta vuoden kuluttua vahvistui ja muut osatekijät pysyivät suunnilleen ennallaan.

Joulukuussa odotukset omasta ja varsinkin Suomen taloudesta olivat vaisut. Arvio kuluttajan oman talouden nykytilasta ja aikeet ostaa kestokulutustavaroita vastasivat pitkän ajan keskimääräistä tasoa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotus myös yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa heikkeni joulukuussa säilyen kuitenkin suhteellisen valoisana. Suunnilleen sama koski työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien näkemystä omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhasta kyselyhetkellä. Joulukuussa kuluttajien arviot ja odotukset kuluttajahintojen nousuvauhdista eli inflaatiosta pysyivät ennallaan ja selvästi pitkän ajan keskiarvojaan korkeampina.

Kuten jo aiempina kuukausina oman rahatilanteensa kuluttajat laskivat olevan erinomainen joulukuussa. Ajankohtaa pidettiin edelleen melko otollisena säästämiselle, kohtuullisena myös lainanotolle, mutta jo hyvin huonona kestotavaroiden ostamiselle. Mahdollisuuksia säästämiseen ennakoitiin yhä olevan paljon tulevina kuukausina.

Joulukuussa kuluttajilla oli asunnon osto- tai rakentamisaikeita edelleen melko runsaasti. Lisäksi kodin peruskorjaussuunnitelmia ilmeni erittäin paljon. Moni harkitsi myös auton ostoa seuraavan vuoden aikana. Viime kuukausien tapaan kiinnostusta lainanottoon esiintyi joulukuussa huomattavan yleisesti.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Joulukuussa luottamus talouteen oli, kuten tavallista, selvästi vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori -0,1). Heikointa luottamus oli tällä kertaa Itä-Suomessa (-7,6). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat joulukuussa optimistisimpia (5,3). Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-10,5).

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset. Tarkempaa tietoa on saatavilla tietokantataulukoista .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2021, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, kuluttajien.luottamus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (465,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. joulukuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2021/12/kbar_2021_12_2021-12-27_tie_001_fi.html