Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1)

Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 01/2021 12/2021 01/2022 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,7 6,8 -13,9 -0,9 -3,5 -1,7 =
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,2 9,5 -5,3 3,2 2,9 4,4 +
- Bättre (%) . . . 24,7 24,0 26,5
- Sämre (%) . . . 19,6 19,2 18,5
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,2 13,5 1,2 10,8 7,2 11,6 ++
- Bättre (%) . . . 30,7 27,1 30,2
- Sämre (%) . . . 12,3 14,7 11,0
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -7,9 25,9 -66,5 -50,5 -15,5 -22,6 -
- Bättre (%) . . . 3,9 22,7 13,8
- Sämre (%) . . . 79,7 45,4 49,1
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -2,0 20,3 -32,8 -2,5 -7,4 -8,0 -
- Bättre (%) . . . 35,1 24,5 23,1
- Sämre (%) . . . 33,3 33,8 33,9
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,2 3,9 3,8
- Priserna har stigit mycket eller ganska mycket (%) . . . 13,7 43,0 42,6
- Priserna har hållits desamma eller sjunkit (%) . . . 36,4 9,5 7,7
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,3 3,6 3,7
- Priserna stiger snabbare eller i samma takt (%) . . . 60,3 73,0 77,0
- Priserna hålls desamma eller sjunker (%) . . . 16,6 6,0 4,7
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,5 20,3 -59,5 -20,7 -0,0 -6,0 =
- Mindre (%) . . . 24,5 31,3 30,4
- Mera (%) . . . 54,8 28,0 34,8
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,3 4,7 -26,6 -16,9 -2,1 -3,8 +
- Minskat (%) . . . 5,4 8,6 6,7
- Ökat (%) . . . 29,8 13,5 13,6
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,4 43,5 -14,3 16,9 7,0 7,6 --
- Bra tid (%) . . . 32,7 24,9 25,7
- Dålig tid (%) . . . 15,8 17,9 18,1
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,9 29,4 -28,5 12,8 15,1 15,5 +
- Bra tid (%) . . . 59,3 61,2 61,3
- Dålig tid (%) . . . 40,2 37,8 36,7
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,5 31,7 -60,4 4,6 5,8 5,4 =
- Bra tid (%) . . . 53,3 54,9 53,6
- Dålig tid (%) . . . 45,3 43,1 44,5
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 22,1 33,1 6,4 30,1 29,1 30,0 ++
- Sparar (%) . . . 63,0 62,7 62,1
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 10,5 11,0 11,5
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,3 53,6 9,8 50,1 48,1 46,6 +
- Kan spara (%) . . . 77,8 76,4 75,9
- Kan inte spara (%) . . . 22,0 23,1 24,0
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,6 24,2 10,5 18,5 19,5 18,6 ++
- Ja, säkert (%) . . . 5,1 6,6 5,7
- Eventuellt (%) . . . 13,3 12,9 12,9
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,1 -6,9 -26,7 -14,9 -16,6 -14,9 +
- Mera (%) . . . 14,4 12,1 13,5
- Mindre (%) . . . 33,3 33,1 32,6
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,4 19,2 10,1 15,1 15,3 16,2 ++
- Mycket sannolikt (%) . . . 4,4 5,0 4,6
- Ganska sannolikt (%) . . . 10,7 10,3 11,6
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,8 18,5 9,1 16,6 13,5 17,6 ++
- Ja, säkert (%) . . . 4,5 4,0 5,3
- Eventuellt (%) . . . 12,0 9,5 12,4
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,6 26,0 8,1 23,5 22,1 19,9 +
- Mycket sannolikt (%) . . . 8,5 7,8 7,3
- Ganska sannolikt (%) . . . 15,1 14,3 12,7
1) Långtidsmedelvärdet, maximi- och minimivärdet kan inte presenteras för svarsfördelningarna.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2022, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2022, Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2022/01/kbar_2022_01_2022-01-27_tau_001_sv.html