Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1)

Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 03/2021 02/2022 03/2022 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,7 6,8 -13,9 -3,0 0,5 -10,5 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,2 9,5 -5,3 2,7 6,2 2,9 =
- Bättre (%) . . . 24,0 27,1 25,1
- Sämre (%) . . . 18,5 19,2 22,4
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,2 13,5 1,2 12,6 11,0 3,1 --
- Bättre (%) . . . 32,1 30,2 25,6
- Sämre (%) . . . 11,1 12,9 21,1
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -8,0 25,9 -66,5 -49,6 -23,8 -28,6 -
- Bättre (%) . . . 4,1 16,6 13,4
- Sämre (%) . . . 77,3 52,3 58,0
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -2,1 20,3 -32,8 -12,3 -3,1 -31,0 --
- Bättre (%) . . . 27,5 30,1 13,0
- Sämre (%) . . . 42,0 30,7 60,6
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,3 4,4 4,8
- Priserna har stigit mycket eller ganska mycket (%) . . . 15,3 51,5 57,7
- Priserna har hållits desamma eller sjunkit (%) . . . 33,5 6,8 3,8
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,4 1,7 2,5 3,9 5,4
- Priserna stiger snabbare eller i samma takt (%) . . . 63,2 71,1 88,9
- Priserna hålls desamma eller sjunker (%) . . . 15,1 5,9 1,9
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,4 20,3 -59,5 -28,5 6,4 -11,2 =
- Mindre (%) . . . 20,3 40,6 22,4
- Mera (%) . . . 61,9 25,0 39,6
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,3 4,7 -26,6 -12,9 -4,3 -3,3 +
- Minskat (%) . . . 4,9 6,3 8,1
- Ökat (%) . . . 25,3 13,1 15,4
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,3 43,5 -14,3 13,3 9,7 -2,8 --
- Bra tid (%) . . . 30,7 25,3 20,7
- Dålig tid (%) . . . 17,3 15,6 23,5
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,9 29,4 -28,5 9,1 10,8 8,7 +
- Bra tid (%) . . . 55,7 57,6 54,9
- Dålig tid (%) . . . 42,6 41,1 44,5
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,4 31,7 -60,4 1,0 -0,1 -20,5 --
- Bra tid (%) . . . 49,6 49,4 34,1
- Dålig tid (%) . . . 48,0 48,6 64,9
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 22,2 33,1 6,4 31,2 32,0 32,3 ++
- Sparar (%) . . . 63,8 64,7 65,5
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 10,2 9,9 9,0
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,3 53,6 9,8 50,2 52,1 49,3 +
- Kan spara (%) . . . 77,4 79,2 77,5
- Kan inte spara (%) . . . 21,9 20,6 22,2
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,7 24,2 10,5 21,2 17,5 18,2 ++
- Ja, säkert (%) . . . 5,8 3,8 4,9
- Eventuellt (%) . . . 15,4 13,7 13,3
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,1 -6,9 -26,7 -14,9 -12,4 -17,1 -
- Mera (%) . . . 15,0 14,7 12,8
- Mindre (%) . . . 33,2 30,5 37,0
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,4 19,2 10,1 15,6 14,8 14,1 =
- Mycket sannolikt (%) . . . 5,1 5,6 4,0
- Ganska sannolikt (%) . . . 10,5 9,2 10,2
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,8 18,5 9,1 16,5 17,2 16,7 ++
- Ja, säkert (%) . . . 5,4 4,8 6,2
- Eventuellt (%) . . . 11,1 12,4 10,5
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,6 26,0 8,1 21,5 18,3 16,9 =
- Mycket sannolikt (%) . . . 7,1 6,7 5,6
- Ganska sannolikt (%) . . . 14,4 11,6 11,3
1) Långtidsmedelvärdet, maximi- och minimivärdet kan inte presenteras för svarsfördelningarna.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2022, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2022, Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2022/03/kbar_2022_03_2022-03-28_tau_001_sv.html