Datainsamlingsmetoden för konsumentbarometern byts ut och antalet frågor minskar år 2019

Konsumentbarometerns uppgifter har hittills samlats in genom telefonintervjuer. Fr.o.m. år 2019 sker datainsamlingen genom en s.k. kombinerad datainsamling: förutom genom telefonintervjuer också på en webblankett. I samband med det minskas undersökningens uppgiftsinnehåll. I fortsättningen ligger tyngdpunkten på att utreda inställningar, förväntningar och avsikter angående ekonomin. Följande helheter tas bort från blanketten: föremål för sparande, investering och låntagande, finansieringssätt för köp av bostad och bil samt ägande av moderna apparater i hushållen. Statistikcentralen fortsätter att statistikföra förekomsten av apparater på andra sätt som specificeras senare.


Senast uppdaterad 2.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/kbar_2018-02-02_uut_001_sv.html