Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kotieläinten lukumäärä -tilaston sivuilla.

Kuvaus

Kotieläintuotannon rakennetilasto sisältää tietoja kotieläinten ja kotieläintilojen määrästä karjakokoluokittain. Tilaston tiedot saadaan maatilarekisteristä, joka sisältää tiedot nautaeläinten, sikojen, lampaiden, vuohien, siipikarjan ja hevosten lukumäärästä sekä kotieläintilojen alueellisesta sijoittumisesta.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotieläintuotannon rakenne [verkkojulkaisu].
Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, Tike [viitattu: 26.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/keltra/meta.html