Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Antalet husdjur.

Beskrivning

Statistiken över husdjursproduktionens struktur innehåller information om husdjurens och gårdarnas antal enligt besättningsstorlek. Uppgifterna i statistiken fås från lantbruksregistret, som innehåller uppgifter om antalet nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfä och hästar samt om husdjursgårdarnas geografiska placering.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Husdjursproduktionens struktur [e-publikation].
Helsinki: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 29.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/keltra/meta_sv.html