Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Uudet opiskelijat koulutuksen ja aikaisemman korkeimman tutkinnon mukaan 2014

Koulutussektori Yhteensä Uusien opiskelijoiden aikaisempi koulutus
    Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkinto ja/tai ammatillinen tutkinto Ammattikorkea- koulututkinto Yliopisto-
tutkinto
Peruskoulu
tai tutkinto tuntematon
  % Yhteensä % Yhteensä % Yhteensä % Yhteensä % Yhteensä %
Lukiokoulutus 34 814 100,0 0 - 989 2,8 57 0,2 0 - 33 768 97,0
Toisen asteen
ammatillinen koulutus
117 172 100,0 11 534 9,8 41 121 35,1 5 322 4,5 4 313 3,7 54 882 46,8
josta opetussuunnitelma-
perusteinen ammatillinen peruskoulutus
47 429 100,0 5 501 11,6 3 882 8,2 263 0,6 227 0,5 37 556 79,2
josta näyttötutkintoon valmistava ammatillinen peruskoulutus 32 938 100,0 3 120 9,5 16 657 50,6 1 234 3,7 1 007 3,1 10 920 33,2
josta ammattitutkinto 26 806 100,0 2 423 9,0 15 070 56,2 2 160 8,1 1 435 5,4 5 718 21,3
josta erikoisammattitutkinto 9 999 100,0 490 4,9 5 512 55,1 1 665 16,7 1 644 16,4 688 6,9
Ammattikorkea-
koulututkinto
34 372 100,0 14 288 41,6 15 215 44,3 2 072 6,0 924 2,7 1 873 5,4
josta nuorten koulutus 27 875 100,0 13 512 48,5 10 937 39,2 1 220 4,4 579 2,1 1 627 5,8
josta aikuisten koulutus 6 497 100,0 776 11,9 4 278 65,8 852 13,1 345 5,3 246 3,8
Ylempi ammattikorkea-
koulututkinto
3 410 100,0 35 1,0 16 0,5 3 125 91,6 170 5,0 64 1,9
Alempi korkeakoulututkinto 17 493 100,0 13 786 78,8 1 456 8,3 985 5,6 1 123 6,4 143 0,8
Ylempi korkeakoulututkinto 6 429 100,0 962 15,0 91 1,4 2 006 31,2 2 053 31,9 1 317 20,5
Yhteensä 213 690 100,0 40 605 19,0 58 888 27,6 13 567 6,3 8 583 4,0 92 047 43,1

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 22.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutukseen hakeutuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4500. 2014, Liitetaulukko 3. Uudet opiskelijat koulutuksen ja aikaisemman korkeimman tutkinnon mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khak/2014/khak_2014_2016-03-22_tau_003_fi.html