Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2020, juni

Konsumentprisindex 2006, juni

2006
juni
Offentliggöranden