Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, oktober

Konsumentprisindex 2006, augusti

2006
augusti
Offentliggöranden