Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, augusti

Konsumentprisindex 2008, juli

2008
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor