Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, februari

Konsumentprisindex 2009, april

2009
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor