Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2020, maj

Konsumentprisindex 2010, februari

2010
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor