Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, februari

Konsumentprisindex 2010, mars

2010
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor