Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 13.8.2010

Inflaatio heinäkuussa 1,1 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli heinäkuussa 1,1 prosenttia. Kesäkuussa se oli 0,9 prosenttia. Inflaatiota kiihdytti ennen kaikkea omistusasumisen ja sähkön kallistuminen.

Suomen inflaatiomittarit, heinäkuu 2010

   Pisteluku           Vuosimuutos     Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2005=100 109,1 1,1 % –0,5 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 742    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 109,8 1,3 % –0,6 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 109,6 1,5 % –0,8 %

Kuluttajahintoja nosti heinäkuussa edellisestä vuodesta eniten osakehuoneistojen ja kiinteistöjen hintojen nousu. Myös polttoaineiden, alkoholijuomien ja sähkön hintojen kallistuminen viime vuoden heinäkuusta vaikutti hintojen nousuun. Inflaatiota hillitsi eniten elintarvikkeiden halpeneminen ja korkojen lasku.

Kesäkuusta heinäkuuhun kuluttajahinnat laskivat 0,5 prosenttia, mikä johtui suurimmaksi osaksi vaatealennusmyynneistä ja ravintola- ja kahvilapalveluiden hintojen laskusta.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa 497 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Ravintolaruoka halpeni heinäkuussa

Ravintoloiden sekä kahviloiden ruoan ja alkoholittomien juomien arvonlisäveroa laskettiin heinäkuussa 22 prosentista 13 prosenttiin. Jos veronalennus olisi mennyt täysmääräisenä hintoihin, hinnat olisivat laskeneet 7,4 prosenttia. Ravintola- ja kahvilaruoka halpeni heinäkuussa keskimäärin 5,7 prosenttia ja alkoholittomat juomat 4,3 prosenttia.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät kuukausittain noin 1 200 hintaa runsaasta 200 ravintolasta ja kahvilasta.

EMU-maiden inflaatio heinäkuussa ennakkotietojen mukaan 1,7 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan EMU-maiden inflaatio oli heinäkuussa 1,7 prosenttia. Kesäkuussa se oli 1,4 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli heinäkuussa 1,3 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja eikä varainsiirto- ja ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio EMU-alueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee heinäkuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 16. elokuuta.

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos heinäkuussa 1,5 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli heinäkuussa siis 1,3 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 1,5 prosenttia. Vuoden aikana tapahtuneiden hyödykeveromuutosten kuluttajahintoja alentava yhteisvaikutus oli 0,2 prosenttiyksikköä. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli heinäkuussa -0,6 prosenttia ja kiinteäveroisen -0,8 prosenttia. Heinäkuussa arvonlisävero nousi yhden prosenttiyksikön lukuun ottamatta ravintoloiden ja kahviloiden ruokaa ja alkoholittomia juomia, joiden vero aleni 22 prosentista 13 prosenttiin. Näiden hyödykeveromuutosten kuluttajahintoja nostava vaikutus oli 0,2 prosenttiyksikköä kuukaudessa.

Kiinteäveroisessa indeksissä arvonlisä- ja muiden hyödykeverojen muutosten vaikutus inflaatioon on poistettu pitämällä verot kiinteinä indeksin perusajankohtaan nähden. Indeksi mittaa ns. markkinainflaatiota eli hintojen muutosta, joka johtuu muista syistä kuin hyödykeverojen muutoksista. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Christina Telasuo (09) 1734 3472, Antti Halmetoja (09) 1734 3475, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Kuluttajahintaindeksi 2010, heinäkuu (pdf 245,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.8.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. heinäkuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2010/07/khi_2010_07_2010-08-13_tie_001_fi.html