Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.9.2010

Inflaatio elokuussa 1,2 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli elokuussa 1,2 prosenttia. Heinäkuussa se oli 1,1 prosenttia.

Suomen inflaatiomittarit, elokuu 2010

   Pisteluku           Vuosimuutos     Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2005=100 109,6 1,2 % 0,4 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 749    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 110,3 1,3 % 0,4 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 110,0 1,5 % 0,4 %

Kuluttajahintoja nosti elokuussa edellisestä vuodesta eniten osakehuoneistojen ja kiinteistöjen sekä polttonesteiden kallistuminen. Myös alkoholijuomien vähittäishintojen ja sähkön kallistuminen sekä vuokrankorotukset viime vuoden elokuusta vaikuttivat hintojen nousuun. Inflaatiota hillitsi eniten elintarvikkeiden halpeneminen ja korkojen lasku.

Heinäkuusta elokuuhun kuluttajahinnat kohosivat 0,4 prosenttia. Tämä johtui lähinnä vaatealennusmyyntien hiipumisesta ja omakotitalokiinteistöjen ja puhelumaksujen kallistumisesta.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa 497 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EMU-maiden inflaatio elokuussa ennakkotietojen mukaan 1,6 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan EMU-maiden inflaatio oli elokuussa 1,6 prosenttia. Heinäkuussa se oli 1,7 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli elokuussa 1,3 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja eikä varainsiirto- ja ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio EMU-alueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee elokuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 15. syyskuuta.

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos elokuussa 1,5 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli elokuussa siis 1,3 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 1,5 prosenttia. Vuoden aikana tehtyjen hyödykeveromuutosten kuluttajahintoja alentava yhteisvaikutus oli näin ollen 0,2 prosenttiyksikköä. Sekä yhdenmukaistetun että kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli elokuussa 0,4 prosenttia. Elokuussa ei ollut veromuutoksia.

Kiinteäveroisessa indeksissä arvonlisä- ja muiden hyödykeverojen muutosten vaikutus inflaatioon on poistettu pitämällä verot kiinteinä indeksin perusajankohtaan nähden. Indeksi mittaa ns. markkinainflaatiota eli hintojen muutosta, joka johtuu muista syistä kuin hyödykeverojen muutoksista. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Kati Heikkinen (09) 1734 3468, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Kuluttajahintaindeksi 2010, elokuu (pdf 243,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. elokuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2010/08/khi_2010_08_2010-09-14_tie_001_fi.html