Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.10.2010

Inflaatio syyskuussa 1,4 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio kiihtyi hieman, sillä se oli syyskuussa 1,4 prosenttia. Elokuussa inflaatio oli 1,2 prosenttia. Inflaatiota kiihdytti eniten ravinnon hinnan kääntyminen lievään nousuun.

Suomen inflaatiomittarit, syyskuu 2010

   Pisteluku           Vuosimuutos     Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2005=100 110,0 1,4 % 0,4 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 757    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 110,8 1,4 % 0,4 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 110,5 1,6 % 0,4 %

Kuluttajahintoja nosti syyskuussa edellisestä vuodesta eniten polttonesteiden sekä osakehuoneistojen ja kiinteistöjen kallistuminen. Myös alkoholijuomien vähittäishintojen ja sähkön kallistuminen sekä vuokrankorotukset viime vuoden syyskuusta vaikuttivat hintojen nousuun. Inflaatiota hillitsi eniten elintarvikkeiden halpeneminen ja korkojen lasku viime vuoden syyskuusta.

Elokuusta syyskuuhun kuluttajahinnat kohosivat 0,4 prosenttia. Tämä johtui lähinnä vaatealennusmyyntien loppumisesta ja elintarvikkeiden kallistumisesta.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa 497 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EMU-maiden inflaatio syyskuussa ennakkotietojen mukaan 1,8 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan EMU-maiden inflaatio oli syyskuussa 1,8 prosenttia. Elokuussa se oli 1,6 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli syyskuussa 1,4 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja eikä varainsiirto- ja ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio EMU-alueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee syyskuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 15. lokakuuta.

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos syyskuussa 1,6 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli syyskuussa siis 1,4 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 1,6 prosenttia. Vuoden aikana tehtyjen hyödykeveromuutosten kuluttajahintoja alentava yhteisvaikutus oli näin ollen 0,2 prosenttiyksikköä. Sekä yhdenmukaistetun että kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli syyskuussa 0,4 prosenttia. Syyskuussa ei ollut veromuutoksia.

Kiinteäveroisessa indeksissä arvonlisä- ja muiden hyödykeverojen muutosten vaikutus inflaatioon on poistettu pitämällä verot kiinteinä indeksin perusajankohtaan nähden. Indeksi mittaa ns. markkinainflaatiota eli hintojen muutosta, joka johtuu muista syistä kuin hyödykeverojen muutoksista. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Kati Heikkinen (09) 1734 3468, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Kuluttajahintaindeksi 2010, syyskuu (pdf 243,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. syyskuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2010/09/khi_2010_09_2010-10-14_tie_001_fi.html