Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, oktober

Publicerad: 13.7.2012

Inflationen avtog i juni till 2,8 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat avtog i juni till 2,8 procent. I maj var den 3,1 procent. Prisstegringen dämpades framför allt av att räntorna sjönk från förra året och att priset på bränslen avtog från maj till juni.

Inflationsmätare i Finland, juni 2012

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 106,4 2,8 % 0,1 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 865    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 117,7 2,9 % 0,1 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 116,0 2,1 % 0,1 %

I juni steg konsumentpriserna främst på grund av högre matpriser samt dyrare samfärdsel, boende, alkohol och tobak jämfört med föregående år. Livsmedelspriserna steg framför allt på grund av högre priser på kött, sötsaker och glass samt dyrare mjölkprodukter och läskedrycker. Samfärdseln blev dyrare särskilt på grund av högre fordonsskatt och höjda bränslepriser. Boendepriserna steg främst på grund av högre hyror och skötselvederlag. Högre priser på restaurang- och kafétjänster samt prishöjningarna på kläder bidrog också till inflationen. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i juni mest av billigare hemelektronik, kommunikationstjänster och el jämfört med föregående år. Konsumentpriserna steg med 0,1 procent från maj till juni.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 483 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2005=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi). Den nya användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 ska publiseras senare.

Inflationen i euroområdet 2,4 procent i juni enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i juni samma som i maj, dvs. 2,4 procent. Motsvarande inflation i Finland var i juni 2,9 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetandet av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för juni den 16 juli. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 2,1 procent i juni

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i juni 2,9 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 2,1 procent. De ändringar i indirekta varuskatter som gjordes under året hade sålunda en sammanlagd prishöjande effekt på 0,8 procentenheter. Månadsförändringen både av det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i juni 0,1 procent. Inga skatteändringar skedde i juni.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Johanna Leivo 09 1734 3397, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (369,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Räknarer

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. juni 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2012/06/khi_2012_06_2012-07-13_tie_001_sv.html