Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 15.9.2014

Inflaatio kiihtyi elokuussa 1,1 prosenttiin

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli elokuussa 1,1 prosenttia. Heinäkuussa se oli 0,8 prosenttia. Inflaation lievän kiihtymisen aiheutti lähinnä kurkun ja tomaatin kallistuminen.

Suomen inflaatiomittarit, elokuu 2014

   Pisteluku           Vuosimuutos     Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2010=100 109,0 1,1 % 0,1 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 909    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 121,7 1,2 % 0,2 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 118,6 0,8 % 0,2 %

Elokuussa kuluttajahintoja nostivat viime vuodesta eniten vuokrankorotukset, tupakkatuotteiden ja alkoholijuomien vähittäishintojen ja ravintola- ja kahvilapalvelujen kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi elokuussa eniten vaatteiden ja viihde-elektroniikan halpeneminen. Heinäkuusta elokuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,1 prosenttia.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa lähes 500 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti. Kuluttajahintaindeksin 2010=100 käyttäjän käsikirja löytyy kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi -palvelusta.

Euroalueen inflaatio hidastui elokuussa ennakkotietojen mukaan 0,3 prosenttiin

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio hidastui elokuussa 0,3 prosenttiin heinäkuun 0,4 prosentista. Suomen vastaavalla tavalla laskettu inflaatio oli elokuussa 1,2 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee elokuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 17. syyskuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos elokuussa 0,8 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli elokuussa 1,2 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 0,8 prosenttia. Viime vuoden elokuun jälkeen tehdyt hyödykeveromuutokset nostivat kuluttajahintoja näin ollen 0,4 prosenttiyksikköä. Elokuussa sekä yhdenmukaistetun että kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,2 prosenttia. Elokuussa ei ollut veromuutoksia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen 029 551 3476, Antti Halmetoja 029 551 3763, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (400,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 15.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. elokuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2014/08/khi_2014_08_2014-09-15_tie_001_fi.html