Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, april

Publicerad: 19.2.2015

Inflationen i januari -0,2 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari -0,2 procent. I december var inflationen 0,5 procent. Inflationen sjönk framför allt på grund av att bensin och brännolja samt livsmedel blev billigare. Statistikcentralen har reviderat konsumentprisindexets varukorg och förnyat viktstrukturen i början av januari.

Inflationsmätare i Finland, januari 2015

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 108,3 -0,2 % -0,7 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 897    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 121,0 -0,1 % -0,7 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 117,6 -0,4 % -1,0 %

I januari steg konsumentpriserna på årsnivå främst på grund av högre hyror och skötselvederlag för boende samt dyrare tobak. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades i januari främst på grund av billigare livsmedel, bensin och brännolja. Från december till januari sjönk konsumentpriserna med 0,7 procent, vilket främst berodde på billigare bensin, paketresor till utlandet och dagvård för barn.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om nästan 500 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi).

Inflationen i euroområdet avtog i januari till -0,6 procent enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i januari -0,6 procent. I december var den -0,2 procent. Motsvarande inflation i Finland var i januari -0,1 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för januari den 24 februari. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter i januari -0,4 procent

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i januari -0,1 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, -0,4 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter som gjorts efter januari förra året hade sålunda en sammanlagd prishöjande effekt på 0,3 procentenheter. I januari var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet -0,7 och av konsumentprisindexet med konstanta skatter -1,0 procent. I januari höjdes skatterna på tobak, el och bränsle.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (384,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Räknarer

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 19.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. januari 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2015/01/khi_2015_01_2015-02-19_tie_001_sv.html