Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, augusti

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2010=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2015
Mars
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1.000,0 0,3 -0,1
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 143,0 0,0 -1,6
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 53,1 -0,1 2,0
03 KLÄDER OCH SKODON 51,4 7,0 0,6
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 212,9 0,1 0,9
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 55,9 0,3 -0,1
06 HÄLSOVÅRD 49,9 0,1 4,3
07 TRANSPORT 140,2 0,7 -2,4
08 KOMMUNIKATIONER 25,2 -1,7 -5,3
09 REKREATION OCH KULTUR 123,7 -0,7 -0,9
10 UTBILDNING 4,7 0,0 -0,5
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 72,2 0,0 1,4
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 67,7 -0,3 0,7

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. mars 2015, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2010=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2015/03/khi_2015_03_2015-04-14_tau_002_sv.html