Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, augusti

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2010=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2015
Augusti
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1.000,0 0,2 -0,2
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 143,0 -0,1 -2,4
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 53,1 -0,0 0,9
03 KLÄDER OCH SKODON 51,4 4,1 2,8
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 212,9 0,6 1,0
05 INVENTARIER HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 55,9 0,3 -0,5
06 HÄLSOVÅRD 49,9 -0,0 2,7
07 TRANSPORT 140,2 -1,1 -1,5
08 KOMMUNIKATIONER 25,2 -0,6 -4,2
09 REKREATION OCH KULTUR 123,7 -0,4 -1,7
10 UTBILDNING 4,7 0,0 -0,3
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 72,2 0,3 1,1
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 67,7 0,9 0,4

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. augusti 2015, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2010=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2015/08/khi_2015_08_2015-09-14_tau_002_sv.html