Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, mars

Publicerad: 14.9.2015

Inflationen alltjämt -0,2 procent i augusti

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var fortfarande -0,2 procent i augusti. I juli var inflationen -0,2 procent. Att inflationen var fortsatt negativ berodde bl.a. på att konsumentpriserna när det gäller bränslen, räntor på bostadslån och mobilkommunikationstjänster gick ned jämfört med året innan.

Inflationsmätare i Finland, augusti 2015

  Indextal Årsförändring (%) Månadsförändring (%)
Konsumentprisindex 2010=100 108,8 -0,2 0,2
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1906    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 121,5 -0,2 0,0
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 118,0 -0,5 0,1

I augusti steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre hyror och vederlag. Den största nedgången jämfört med året innan visade konsumentpriser på bränslen, räntor på bostadslån och mobilkommunikationstjänster. Under månaden steg konsumentpriserna mest i fråga om egnahemshus och fordonsskatt. Den största nedgången visade konsumentpriserna på paketresor till utlandet och bensin. Från juli till augusti var förändringen av konsumentpriserna 0,2 procent.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om nästan 500 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi).

Inflationen i euroområdet var 0,2 procent i augusti enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i augusti 0,2 procent. I juli var den 0,2 procent. Motsvarande inflation i Finland var i augusti -0,2 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för augusti den 16 september. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter i augusti -0,5 procent

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i augusti -0,2 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, -0,5 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter augusti i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,3 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I augusti var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet 0,0 procent och av konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,1 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (365,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Räknarer

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. augusti 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2015/08/khi_2015_08_2015-09-14_tie_001_sv.html