Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.7.2016

Inflaatio kesäkuussa 0,4 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli kesäkuussa 0,4 prosenttia. Toukokuussa inflaatio oli 0,3 prosenttia. Inflaation pysymiseen positiivisena vaikutti muun muassa ajoneuvoveron, sairaalamaksun ja korvattavien reseptilääkkeiden kuluttajahintojen kallistuminen vuoden takaiseen verrattuna.

Suomen inflaatiomittarit, kesäkuu 2016

  Pisteluku Vuosimuutos (%) Kuukausimuutos (%)
Kuluttajahintaindeksi 2015=100 100,4 0,4 0,0
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1913    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2015=100 100,5 0,3 0,0
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2015=100 100,4 0,2 0,0

Kesäkuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna ajoneuvoveron, sairaalamaksun, korvattavien reseptilääkkeiden ja hammaslääkäripalkkioiden kallistuminen. Laskua edellisvuoteen verrattuna eniten oli polttonesteiden ja asuntolainan keskikoron kuluttajahinnoissa. Toukokuusta kesäkuuhun kuluttajahinnat pysyivät ennallaan.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 48 000 hintatietoa lähes 500 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Euroalueen inflaatio oli kesäkuussa ennakkotietojen mukaan 0,1 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli kesäkuussa 0,1 prosenttia. Toukokuussa se oli -0,1 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli kesäkuussa 0,3 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee kesäkuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 15. heinäkuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos kesäkuussa 0,2 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli kesäkuussa 0,3 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 0,2 prosenttia. Viime vuoden kesäkuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,1 prosenttiyksikköä. Kesäkuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,0 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin 0,0 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (380,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. kesäkuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2016/06/khi_2016_06_2016-07-14_tie_001_fi.html