Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, december

Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper

Huvudgrupp 2016 Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året, procentenheten
November
HKPI HKPI-KS
Årsförändring (%) Årsförändring (%)
0 KONSUMENTPRISINDEX 0,7 0,5 0,2
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER -0,8 -0,8 0,0
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 1,9 -1,1 2,9
03 KLÄDER OCH SKODON -1,0 -1,0 0,0
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 1,8 1,7 0,1
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 0,1 0,1 0,0
06 HÄLSOVÅRD 6,8 6,8 0,0
07 TRANSPORT -0,4 -0,3 -0,1
08 KOMMUNIKATIONER 1,6 1,6 0,0
09 REKREATION OCH KULTUR -1,0 -1,0 0,0
10 UTBILDNING 2,0 2,0 0,0
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 1,7 1,7 0,0
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 0,2 0,2 0,0
1) HKPI=Harmoniserat konsumentprisindex , HKPI-KS=Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter
2) Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året=Årsförändring av HKPI-KS (varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt) som dragits av årsförändring av HKPI

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. november 2016, Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2016/11/khi_2016_11_2016-12-14_tau_007_sv.html