Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2017
Februari
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1000,0 0,5 1,2
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 131,1 1,6 -0,5
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 47,1 0,1 3,5
03 KLÄDER OCH SKODON 46,2 3,1 1,8
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 250,1 -0,3 1,4
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 53,6 0,1 0,7
06 HÄLSOVÅRD 52,8 0,1 2,6
07 TRANSPORT 134,1 0,7 4,5
08 KOMMUNIKATIONER 24,8 0,1 -2,1
09 REKREATION OCH KULTUR 111,4 0,4 -1,0
10 UTBILDNING 4,3 0,0 1,4
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 69,9 0,6 1,4
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 74,6 0,6 -0,2

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. februari 2017, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2017/02/khi_2017_02_2017-03-14_tau_002_sv.html