Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper

Huvudgrupp 2017 Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året, procentenheten
April
HKPI HKPI-KS
Årsförändring (%) Årsförändring (%)
0 KONSUMENTPRISINDEX 1,0 0,9 0,1
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER -1,8 -0,6 -1,2
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 3,4 0,5 2,9
03 KLÄDER OCH SKODON -1,2 -1,2 0,0
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 2,8 2,6 0,1
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 0,3 0,3 0,0
06 HÄLSOVÅRD 2,0 2,0 0,0
07 TRANSPORT 3,4 2,9 0,4
08 KOMMUNIKATIONER -0,9 -0,9 0,0
09 REKREATION OCH KULTUR -0,8 -0,8 0,0
10 UTBILDNING 1,6 1,6 0,0
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 1,5 1,5 -0,0
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 0,8 0,8 0,0
1) HKPI=Harmoniserat konsumentprisindex , HKPI-KS=Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter
2) Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året=Årsförändring av HKPI-KS (varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt) som dragits av årsförändring av HKPI

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Satu Montonen 029 551 3205, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. april 2017, Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2017/04/khi_2017_04_2017-05-15_tau_007_sv.html